CAD API за файлов формат за Python

 
 

API на Python с отворен код за CAD файлови формати

Създавайте, четете и CAD файлови формати чрез API на Python

 Български