Библиотека за компресиране и архивиране на Java с отворен код

Генерирайте и извличайте ZIP, TAR и GZIP архиви чрез безплатен Java API с отворен код 

Jarchivelib е Java библиотека с отворен код, която позволява на разработчиците да създадат нов архиватор, който да обработва zip архиви в техните собствени приложения. Това е проста библиотека за архивиране и компресиране, която автоматично генерира ZIP, TAR.gz, TAR.bz2 и TAR архивиран изходен код.

Jarchivelib включва поддръжка за няколко важни функции като създаване на ZIP архиви с помощта на всички налични файлове в директория, създаване на защитени с парола ZIP файлове, извличане на съдържанието на ZIP файл в директория и много други.

Previous Next

Първи стъпки с Jarchivelib

За да стартирате проекта си с помощта на Jarchivelib, първо трябва да имате Java 7 и по-нова версия. Можете ръчно да изтеглите хранилището от GitHub. Използвайте следната команда, за да го инсталирате.

Инсталирайте чрез команда Git

 git clone https://github.com/thrau/jarchivelib.git 

Зависимост от Jarchivelib Maven

<dependency>
<groupId>org.rauschig</groupId>
<artifactId>jarchivelib</artifactId>
<version>0.7.1</version>
</dependency>
<dependency>

Компресирайте и декомпресирайте файлове чрез Java библиотека

Jarchivelib предоставя функционалност за компресиране и декомпресиране на файлове в Java приложения. Позволява компресиране на даден входен файл в дадена целева директория или файл. Изисква се източникът да бъде четим файл, а местоназначението да бъде или файл, или директория. API също поддържа декомпресиране на даден изходен файл в дадена целева директория или файл.

Създайте нов ZIP архив с помощта на Java

Jarchivelib позволява на разработчиците на софтуер да създадат нов архиватор, който да обработва zip архиви в техните собствени Java приложения. Ако файлът има разширение на съставен файл като „.tar.gz“, създаденият архиватор ще се справи и с компресията „.gz“. Разработчиците могат да пропуснат разширението на името на файла в името на архива, тъй като то ще бъде добавено от архиватора автоматично, ако липсва. Разработчиците могат също да създадат нов tar архив с gzip компресия, който може да съдържа цялата директория.

 Български