Библиотека за компресиране на Java за работа с ZIP архиви

Java API с отворен код позволява на програмистите да компресират файл или директория в ZIP архив, сравнявайки два записа в ZIP архиви и т.н.

zt-zip (ZeroTurnaround ZIP Library) е проста библиотека за архивиране и компресиране за Java, която позволява на разработчиците на софтуер да работят с Java архиви в собствените си приложения. Библиотеката поддържа опаковане и разопаковане на директории рекурсивно и лесно итериране през ZIP записи. Библиотеката е много проста и дава ефективни резултати, когато само единични записи се извличат от ZIP файлове.

Библиотеката включва поддръжка както за основни, така и за някои разширени функции, като например компресиране на директория в ZIP архив, компресиране на файл в ZIP архив, добавяне на запис от файл или байтов масив към ZIP архив, замяна на запис в ZIP архив от файл или от масив от байтове, добавяне или замяна на записи в ZIP архив, извличане на ZIP архив, проверка дали съществува запис в ZIP архив, извличане на запис от ZIP архив в байтов масив, извличане на ZIP архив, който става директория и много други.

Библиотеката е много безопасна за използване и гарантира, че нито един поток не остава отворен случайно. Библиотеката също поддържа сравняване на два записа в ZIP архиви с различни имена, както и с едно и също име. Можете също така лесно да трансформирате запис в ZIP архив в главни букви.

Previous Next

Първи стъпки с zt-zip

За да стартирате проекта си с помощта на zt-zip, първо трябва да имате Java 1.5 и по-нова версия. Използвайте следната команда, за да го инсталирате.

Инсталирайте чрез команда Git

 git clone https://github.com/zeroturnaround/zt-zip.git 

Зависимост от Jarchivelib Maven

<dependency>
<groupId>org.zeroturnaround</groupId>
<artifactId>zt-zip</artifactId>
<version>1.14</version>
<type>jar</type> <dependency>

Компресирайте файл в ZIP архив чрез Java

Библиотеката zt-zip с отворен код предоставя функционалност за компресиране на файл в ZIP архив с помощта на Java команди. Библиотеката също така осигурява поддръжка за лесно добавяне на директория в ZIP архива. Библиотеката поддържа добавяне на запис от файл, както и от байтов масив към ZIP архив. Също така е възможно да се замени запис в ZIP архива. Можете също така да компресирате директория в ZIP архив с родителска директория.

Сравнете два ZIP архива чрез Java API

Библиотеката zt-zip дава на софтуерните програмисти силата да сравняват два ZIP архива, като пренебрегват времевите клейма на записите в техните собствени Java приложения. Просто трябва да предоставите пълния адрес на двата файла. С помощта на библиотеката разработчиците могат лесно да сравняват два записа в ZIP архив с различни имена, както и с еднакви имена.

Извличане на ZIP архиви чрез Java

Безплатната библиотека zt-zip позволява програмно извличане на файлове от ZIP архиви в техните собствени приложения, като се използват няколко реда Java код. Той включва няколко важни функции, свързани с разопаковане на файлове, като извличане на запис от ZIP архив във файл или масив от байтове, проверка дали записът съществува или не, извличане на ZIP архив, който става директория, извличане на файлове с помощта на шаблон за съвпадение на имена и много други.

 Български