електронна поща API за файлов формат за Python

 
 

API на Python с отворен код за имейл файлове

Четете, пишете и извличайте прикачени файлове от MSG файлове чрез Python.

 Български