Образ API за файлов формат за Ruby

 
 

Ruby API с отворен код за обработка на изображения 

Създавайте, редактирайте и манипулирайте файлови формати на изображения като PNG, JPEG, BMP, TIFF чрез Ruby

 Български