OCR File Format APIs for Ruby

 
 

Безплатни API на Ruby за OCR операции и разпознаване на текст на изображения

Мощна колекция от Ruby библиотеки с отворен код позволява на компютърните програмисти да добавят OCR възможности към Ruby приложения и да извършват OCR върху изображения, сканирани документи и PDF файлове чрез Ruby API.

 Български