1. Продукти
 2.   PDF
 3.   GO
 4.   Aspose.PDF Cloud Go SDK

Aspose.PDF Cloud Go SDK

 
 

GO Cloud SDK за генериране и конвертиране на PDF

Водещ REST API за генериране, модифициране, манипулиране и експортиране на PDF файлове в HTML, PCL, XPS, TIFF, JPEG, SVG и други, без да използвате Adobe Acrobat.

Aspose.PDF Cloud е мощен REST API, който позволява на разработчиците на софтуер да създават, редактират, анотират, конвертират и манипулират PDF файлове в облака. Aspose.PDF Cloud Go SDK предостави много прост и ефективен начин да се позволи на Go разработчиците да използват Aspose.PDF Облачен API за обработка на PDF документи в техните приложения. Go SDK улеснява разработчиците на софтуер да конвертират PDF файлове в широк набор от файлови формати, включително XLS, XLSX, PPTX, DOC, DOCX, MobiXML, JPEG, EMF, PNG, BMP, GIF, TIFF, текст и други . Библиотеката също така предоставя поддръжка за конвертиране на файлове, които не са PDF, в PDF формат в приложения Go.

Aspose.PDF Cloud Go SDK е изключително гъвкав и включва някои полезни функции, които позволяват на потребителите да извършват различни операции върху PDF файлове, като например създаване на нови PDF документи, конвертиране на PDF файлове в различни формати, добавяне на водни знаци и анотации към PDF файлове, добавяне или премахване на страници, актуализиране на текст или изображения, задаване на разрешения за защита, добавяне на коментари и много други. Разработчиците на софтуер могат да използват SDK за работа с PDF формуляри, включително създаване, попълване и изпращане на формуляри. Разработчиците могат също да извършват операции за оптимизиране на PDF, като намаляване на размера на PDF файла, премахване на неизползвани ресурси и оптимизиране на изображения.

Aspose.PDF Cloud Go SDK позволява на програмистите да извличат различни елементи от PDF документи с лекота, като извличане на анотации и изображения на PDF документи, включително GIF, JPEG, PNG и TIFF формат, и да ги запазват на място по ваш избор. Друга страхотна функция, поддържана от SDK, е добавянето на OCR слоеве към PDF файлове и създаване на документи с възможност за търсене от сканирани PDF файлове. С широката си гама от функции за създаване, редактиране и манипулиране на PDF файлове, SDK може да ви помогне да създадете сложни PDF-базирани приложения в облака.

Previous Next

Първи стъпки с Aspose.PDF Cloud Go SDK

Препоръчителният начин за инсталиране на Aspose.PDF Cloud Go SDK е използването на GitHub. Моля, използвайте следната команда за гладка инсталация.

Инсталирайте Aspose.PDF Cloud Go SDK чрез GitHub

 go get -u github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-go/v23

Можете да изтеглите библиотеката директно от страницата на продукта Aspose.PDF

Създаване на PDF документи от други формати чрез Go

Aspose.PDF Cloud Go SDK осигурява пълна поддръжка за създаване и управление на PDF документи в базирани на облак приложения. Библиотеката включва множество функции за генериране на PDF от други файлови формати, като създаване на PDF от изображения, HTML, JPEG, PNG, TIFF, XML и много други с помощта на Go REST APIs. Следващият пример демонстрира как да създавате празни PDF документи с помощта на Go команди.

Create an Empty PDF File via Go REST API

// For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "input.pdf"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

options := map[string]interface{}{
	"storage": "First Storage",
}

//Create empty document
documentResponse, response, _ := client.PdfApi.PutCreateDocument(fileName, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(documentResponse.Document.Pages.List[0].Id)

Конвертиране на PDF документ в други формати чрез Go

Преобразуването на PDF документи в друг файлов формат е често срещана задача, която много разработчици трябва да изпълняват. Aspose.PDF Cloud Go SDK улеснява разработчиците на софтуер, като предоставя пълна функционалност за зареждане и конвертиране на PDF документи в множество други поддържани файлови формати. SDK поддържа преобразуване в EPUB, HTML, MHT, PCL, DOC, PDFA, PPTX, SVG, TIFF, XLS, XLSX, XML, XPS, PS PCL, BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF и много други. Разработчиците на софтуер могат също така да качат получения файл в хранилище и да го използват според собствените си нужди. Следващият пример показва как да конвертирате PDF във файлов формат Doc в приложения Go.

Конвертирайте PDF в DOC файл чрез Go REST API

import (
 "github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-go/pdf_api"
)

pdfApi, err := pdf_api.NewPdfApi("Client ID", "Client Secret", "API Version")

convertToFormatRequest := pdf_api.ConvertToFormatRequest{Name: "input.pdf", Format: "doc"}
response, err := pdfApi.ConvertToFormat(ctx, convertToFormatRequest)
It
// Save the output DOC file:

outputFile, err := os.Create("output.doc")
defer outputFile.Close()

io.Copy(outputFile, response)

Вмъкване и управление на изображение в PDF чрез Go API

Aspose.PDF Cloud Go SDK предостави някои полезни функции за работа с различни типове изображения в PDF документи с помощта на Go REST API. SDK включва поддръжка за популярни файлови формати на изображения като BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF и други. Има няколко важни функции, част от библиотеката за работа с изображения в PDF файлове, като вмъкване на нови изображения в PDF, четене на информация за изображения, замяна на съществуващи изображения в PDF, извличане на конкретно изображение от PDF, експортиране на изображения на документи в друг формат , и много други. Следващият пример показва как разработчиците на софтуер могат да заменят съществуващо изображение в PDF документи с помощта на Go команди.

Как да замените изображения в PDF документ чрез Go API?

 // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "4pages.pdf"
filePath := "data/4pages.pdf"

imageFile := "butterfly.jpg"
imageFilePath := "data/butterfly.jpg"

imageID := "GE5TKOBSGI2DWMJQHAWDOMRMGEYDSLBXGM"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

// Upload document
file, _ := os.Open(filePath)
_, _, err1 := client.PdfApi.UploadFile(fileName, file, nil)
if err1 != nil {
 fmt.Println(err1)
}

// Upload image
imgFile, _ := os.Open(imageFilePath)
_, _, err2 := client.PdfApi.UploadFile(imageFile, imgFile, nil)
if err2 != nil {
 fmt.Println(err2)
}

options := map[string]interface{}{
 "storage":    "First Storage",
 "imageFilePath": imageFile,
 "image":     imgFile,
}

//Replace image
imageResponse, response, _ := client.PdfApi.PutReplaceImage(fileName, imageID, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(imageResponse.Image.Id)

Управление на страници в PDF чрез Go REST API

Aspose.PDF Cloud Go SDK улеснява компютърните програмисти да работят с PDF страници в техните собствени Go облачни приложения. SDK включва няколко важни функции за обработка на страници, като добавяне на нови страници към PDF файлове, извличане на информация за PDF страници, преместване на страници на ново място в PDF файлове, изтриване на нежелани PDF страници, преобразуване на PDF страница във формат на изображение, получаване на страница брой на PDF, подписване на PDF страница, получаване на брой PDF страници и много други. Следващият пример показва как да добавите нова страница към PDF документ в Go приложения.

Вмъкване на нова страница в PDF документ чрез Go REST API

 // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "4pages.pdf"
filePath := "data/4pages.pdf"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

// Upload 1st document
file, _ := os.Open(filePath)
_, _, err1 := client.PdfApi.UploadFile(fileName, file, nil)
if err1 != nil {
 fmt.Println(err1)
}

options := map[string]interface{}{
 "storage": "First Storage",
}

//Add new page to PDF doc
documentPageResponse, response, _ := client.PdfApi.PutAddNewPage(fileName, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(documentPageResponse.Pages.List[0].Id)

 Български