1. Продукти
 2.   PDF
 3.   .NET
 4.   Aspose.PDF for .NET

Aspose.PDF for .NET

 
 

C# .NET API за създаване и конвертиране на PDF файлове

Мощен PDF C# .NET API за генериране, редактиране, изобразяване, манипулиране и конвертиране на PDF файлове във формати на Word, Excel, PowerPoint и изображения, без да използвате Adobe Acrobat.

Библиотеката

Aspose.PDF за .NET може да бъде много удобна за разработчици, които се интересуват от създаване и манипулиране на PDF документи в техните собствени приложения само с няколко реда C# .NET код. Библиотеката е проектирана да бъде лесна за използване и предоставя широк набор от функции, които я правят подходяща за различни случаи на употреба. Със своя богат набор от функции и лесни за използване API, Aspose.PDF е ценен инструмент за всеки разработчик, работещ с PDF документи в .NET среда (WinForms, WPF, ASP.NET и .NET Compact Framework).< /p>

Aspose.PDF за .NET е изключително гъвкава и мощна библиотека, която е много подходяща за широк спектър от случаи на употреба. Независимо дали участвате в създаването на нови PDF документи, манипулирането на съществуващи или конвертирането на PDF файлове в други формати, тази библиотека предоставя всичко необходимо, за да свършите работата. Библиотеката може да се използва за конвертиране на текст, изображения, SVG, HTML в PDF, както и за експортиране на PDF в множество формати на документи с отлична производителност и добро качество.

Библиотеката включва поддръжка за голямо разнообразие от функции за работа с PDF документи, като създаване на PDF файлове от нулата, компресиране на PDF файлове, създаване и манипулиране на таблици, използване на графични обекти в PDF файлове, обработка на персонализирани шрифтове, поддръжка на контроли за сигурност , вмъкване или премахване на отметки, използване на PDF съдържание, добавяне или изтриване на прикачени файлове, управление на PDF анотации, вмъкване на текст и изображения, извличане или вмъкване на страници в PDF файлове, обединяване на множество PDF файлове в един документ, разделяне на PDF на множество страници, страници към конвертиране на изображения, печат на PDF документи и т.н.

Previous Next

Първи стъпки с Aspose.PDF за .NET

Препоръчителният начин за инсталиране на Aspose.PDF за .NET е използването на NuGet. Моля, използвайте следната команда за гладка инсталация.

Install Aspose.Pdf via NuGet Command

 Install-Package Aspose.Pdf

Можете да изтеглите библиотеката директно от страницата на продукта Aspose.PDF

Генериране на PDF документи чрез .NET API

Една от ключовите характеристики на Aspose.PDF за .NET е способността му да създава PDF документи от нулата само с няколко реда C# код. Разработчиците на софтуер могат да използват библиотеката, за да добавят текст, изображения, формуляри, анотации, нови страници, прикачени файлове, отметки и други елементи към PDF документ, както и да контролират оформлението и форматирането на съдържанието. Освен това библиотеката предоставя богат набор от API за манипулиране на съществуващи PDF документи, като например обединяване на множество PDF файлове в един документ, разделяне на PDF на множество страници и извличане на текст и изображения от PDF.

Как да създадете PDF с C#?

  // Initialize document object
  Document pdf_doc = new Document();

  // Add page
  Page page = pdf_doc.Pages.Add();

  // Place the text of choice
  page.Paragraphs.Add(new Aspose.Pdf.Text.TextFragment("Text of choice"));

  // PDF file created at a specified location
  pdf_doc.Save("created_one.pdf");

Конвертиране на PDF в други файлови формати чрез C# API

Преобразуването на PDF документи в други файлови формати е една от най-популярните и важни задачи за много разработчици на софтуер. Aspose.PDF за .NET улеснява работата им, като предоставя пълна функционалност за програмно конвертиране на PDF документи в други поддържани файлови формати само с няколко реда .NET код. Библиотеката поддържа широк набор от изходни формати, включително Microsoft Word, Excel, PowerPoint, изображения, HTML и много други. Възможно е също така да запишете PDF документ във файл, поточно предаване, изпращане в мрежата или запазване като PDF/A документ. Библиотеката улеснява разработчиците на софтуер да работят с PDF документи в други приложения и платформи.

Конвертирайте PDF в Word чрез C#.NET API

public static void ConvertPDFtoDOCX()
{
// load PDF with an instance of Document            
var document = new Document("template.pdf");

// save document in DOC format
document.Save("output.doc", Aspose.Pdf.SaveFormat.DocX);
}

Обединяване или разделяне на PDF документи чрез C# .NET

Библиотеката Aspose.PDF за .NET позволява на разработчиците на софтуер да обединяват множество PDF файлове в един PDF документ или да разделят големи PDF файлове на по-малки в собствените си .NET приложения. Библиотеката е предоставила различни функции за обединяване и разделяне на PDF файлове, като добавяне на един документ в края на друг PDF файл, разделяне на PDF страници в отделни PDF файлове, разделяне на набора от PDF страници в отделен PDF файл и т.н.

Разделяне на PDF на няколко файла чрез C# API

 
// The path to the documents directory.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_AsposePdf_Pages();

// Open document
Document pdfDocument = new Document(dataDir + "SplitToPages.pdf");

int pageCount = 1;

// Loop through all the pages
foreach (Page pdfPage in pdfDocument.Pages)
{
  Document newDocument = new Document();
  newDocument.Pages.Add(pdfPage);
  newDocument.Save(dataDir + "page_" + pageCount + "_out" + ".pdf");
  pageCount++;
}

Конвертиране на изображения в PDF чрез .NET API

Aspose.PDF за библиотеката .NET предоставя пълна поддръжка за различни преобразувания на изображения в PDF с помощта на C# команди. Разработчиците на софтуер могат лесно да конвертират някои от най-популярните формати на изображения, като - BMP, CGM, DICOM, EMF, JPG, PNG, SVG и TIFF формати. За да конвертирате изображение, първо трябва да инициализирате нов обект на клас документ и да заредите изображението. След това просто извикайте запазване и конвертиране във формат на изображение и го запазете във формат PDF файл. В някои случаи библиотеката поддържа и настройка на височината, ширината и полетата на страница, както и на изображението.

s

конвертирайте JPG изображение в PDF чрез .NET API

 
// Load input JPG file
String path = dataDir + "Aspose.jpg";

// Initialize new PDF document
Document doc = new Document();

// Add empty page in empty document
Page page = doc.Pages.Add();
Aspose.Pdf.Image image = new Aspose.Pdf.Image();
image.File = (path);

// Add image on a page
page.Paragraphs.Add(image);

// Save output PDF file
doc.Save(dataDir + "ImagetoPDF.pdf");
 Български