Презентация API за файлов формат за C++

 
 

C++ API за презентационни документи

Създавайте, редактирайте, конвертирайте и манипулирайте презентационни файлове на Microsoft PowerPOint, като използвате C++ API с отворен код.

 Български