1. Продукти
 2.   Презентация
 3.   C++
 4.   Aspose.Slides for C++

Aspose.Slides for C++

 
 

C++ .NET API за генериране и манипулиране на PowerPoint презентации

Мощна C++ библиотека за презентации за създаване, редактиране, обединяване, клониране, защита, конвертиране и манипулиране на PowerPoint PPT, PPTX презентации.

Aspose.Slides за C++ е стабилен API, който помага на разработчиците на софтуер да създават мощни приложения за работа с Microsoft PowerPoint и OpenDocument презентации без използване на външни зависимости. Тази библиотека предлага широка гама от функции за работа с презентации, включително поддръжка за четене и писане на презентации, манипулиране на оформлението и съдържанието на слайдове и конвертиране на презентации в други файлови формати. Библиотеката поддържа както по-стари версии на PowerPoint, като PowerPoint 97-2003, така и най-новата версия на PowerPoint, което ви позволява да работите с презентации в различни формати.

Aspose.Slides за C++ е първият и единствен компонент, който предоставя функционалността на създаването и управлението на документи в PowerPoint. Библиотеката позволява на разработчиците на софтуер да създават презентации от нулата и да ги записват в различни Microsoft PowerPoint и други файлови формати като PPT, POT, PPS, PPTX, POTX, PPSX, PPTM, PPSM, POTM, ODP, OTP, TIFF, EMF, XML и така нататък. Библиотеката също така позволява преобразуване на презентации в PDF, XPS, SWF, HTML, JPEG, PNG, GIF, BMP, SVG и т.н.

Aspose.Slides за C++ е много гъвкав, както и силно адаптивен. Библиотеката предлага разнообразие от алтернативи за форматиране на слайдове и персонализиране на външния им вид, включително поддръжка за добавяне на изображения, текст, форми, преходи на Morph, стилове и други елементи. Библиотеката също така предоставя няколко инструмента за манипулиране на оформлението и съдържанието на слайдове, включително опции за преоразмеряване, повторно позициониране и пренареждане на елементи. Като цяло, Aspose.Slides за C++ е отличен избор за всеки, който търси мощна и гъвкава библиотека за работа с презентации, без да използва формат на Microsoft PowerPoint.

Previous Next

Първи стъпки с Aspose.Slides за C++

Препоръчителният начин за инсталиране на Aspose.Slides за C++ е използването на NuGet. Моля, използвайте следната команда за гладка инсталация.

Инсталирайте Aspose.Slides за C++ чрез NuGet

NuGet\Install-Package Aspose.Slides.Cpp -Version 23.1.0 
Можете също да го изтеглите директно от страницата за пускане на продукта на Aspose.

Създаване и редактиране на презентации чрез C++ API

Aspose.Slides за C++ е цялостна библиотека за управление на презентации във формат Microsoft PowerPoint. Със своите мощни функции и интуитивен API, тази библиотека улеснява създаването и манипулирането на презентации по различни начини. Библиотеката поддържа няколко важни функции за управление на презентации, като преглед на съществуващи презентации, импортиране и отваряне на презентации, добавяне на нови слайдове към презентация, вмъкване на изображения и съдържание в презентации, комбиниране на множество презентации, разделяне на големи презентации на по-малки и много други.

Създаване на презентации чрез .NET API

Presentation presentation = new Presentation();

presentation.Save("OutputPresenation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Преобразуване на презентации в други формати чрез C++

Aspose.Slides за C++ е отличен избор за всеки, който търси мощна и гъвкава библиотека за конвертиране на презентации във формата на Microsoft PowerPoint в други файлови формати. Той предоставя набор от инструменти и функции за конвертиране на презентации, което улеснява споделянето на презентации с други, дори ако те нямат достъп до Microsoft PowerPoint. Библиотеката осигурява поддръжка за конвертиране в някои популярни файлови формати като PDF, XPS, HTML, файлови формати с изображения (JPEG, PNG, GIF, BMP, SVG) и много други. Възможно е също така да персонализирате външния вид на преобразуваните презентации, като например задаване на разделителна способност на изхода, указване на полета на страница и избор между различни оформления на страници.

Конвертирайте PowerPoint в PDF със скрити слайдове чрез .NET API

// Instantiates a Presentation class that represents a PowerPoint file
Presentation presentation = new Presentation("PowerPoint.pptx");

// Instantiates the PdfOptions class
PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();

// Adds hidden slides
pdfOptions.ShowHiddenSlides = true;

// Saves the presentation as a PDF
presentation.Save("PowerPoint-to-PDF.pdf", SaveFormat.Pdf, pdfOptions);

Сравнете, клонирайте и експортирайте слайдове чрез C++ API

Aspose.Slides за C++ включва множество полезни функции за обработка на презентационни слайдове в C++ приложения. Разработчиците на софтуер могат лесно да добавят нови слайдове към съществуващата си презентация, да определят персонализирани размери на слайда, да променят размера на слайда, да имат достъп до слайдове в презентации, да премахват нежеланите слайдове и да клонират слайдове само с няколко реда C++ код. Също така е много лесно да сравнявате два слайда и да експортирате презентационни слайдове към изображения с персонализирани размери, преобразуване на слайдове в PNG, конвертиране на слайдове с бележки и коментари в изображения и т.н.

Клониране на слайд чрез C# API

// Instantiate Presentation class that represents a presentation file
using (Presentation pres = new Presentation("CloneWithinSamePresentationToEnd.pptx"))
{

  // Clone the desired slide to the end of the collection of slides in the same presentation
  ISlideCollection slds = pres.Slides;

  slds.AddClone(pres.Slides[0]);

  // Write the modified presentation to disk
  pres.Save("Aspose_CloneWithinSamePresentationToEnd_out.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

Добавяне на анимационен ефект към презентации чрез C++ API

Библиотеката Aspose.Slides за C++ дава на разработчиците на софтуер силата за добавяне на анимационни ефекти към слайдове в техните собствени C приложения. Можете да добавяте различни анимационни ефекти като вход, подчертаване, изход и път на движение към фигури и текстови полета. Освен това можете да персонализирате анимационния ефект, като използвате свойства като продължителност, тригер и посока. Възможно е също така да създадете персонализирана анимация и да използвате множество анимационни ефекти на PowerPoint върху фигура.

Добавяне на анимационен ефект към един абзац чрез .NET API

using (Presentation presentation = new Presentation(dataDir + "Presentation1.pptx"))
{
  // select paragraph to add effect
  IAutoShape autoShape = (IAutoShape)presentation.Slides[0].Shapes[0];
  IParagraph paragraph = autoShape.TextFrame.Paragraphs[0];

  // add Fly animation effect to selected paragraph
  IEffect effect = presentation.Slides[0].Timeline.MainSequence.AddEffect(paragraph, EffectType.Fly, EffectSubtype.Left, EffectTriggerType.OnClick);

  presentation.Save(dataDir + "AnimationEffectinParagraph.pptx", SaveFormat.Pptx);
}
 Български