Презентация API за файлов формат за JavaScript

 
 

API на JavaScript за файлови формати на презентации

Четете, пишете и манипулирайте файлови формати за презентации на Microsoft PowerPoint чрез API с отворен код на JavaScript.

 

API за формат на презентационен файл за JavaScript включва

 
 Български