Presentation API на файлов формат за Perl

 
 

Обработка на PPT, PPTX и ODP файлове чрез Perl API

Създавайте, редактирайте, манипулирайте и конвертирайте презентации в други формати с помощта на Perl библиотеки с отворен код.

 Български