Презентация API за файлов формат за Python

 
 

API на Python за файлови формати на презентации

Четете, пишете и манипулирайте файлови формати на презентации на Microsoft PowerPoint чрез API на Python с отворен код.

 Български