Presentation API за файлов формат за Ruby

 
 

Обработвайте PPT, PPTX и ODP файлове чрез API на Ruby

Създавайте, редактирайте, манипулирайте и конвертирайте презентации в други формати с помощта на Ruby библиотеки с отворен код.

 Български