1. Продукти
  2.   Електронна таблица

Електронна таблица API за файлов формат

 
 

API с отворен код за файлови формати на Excel

Четете, пишете, конвертирайте и манипулирайте електронни таблици на Microsoft Excel и OpenOffice чрез .NET, Java, Python и JavaScript и PHP.

 

API на формат на файл с електронна таблица включва

 
 Български