Електронна таблица API за файлов формат за C++

 
 

C++ API за Excel и OpenOffice електронни таблици

Четете, пишете, променяйте и манипулирайте XLS и XLSX файлове на Microsoft Excel чрез C++ API с отворен код.

 Български