Spreadsheet API за файлов формат за Perl

 
 

API на Perl с отворен код за електронни таблици

Четете, пишете, редактирайте, обединявайте, разделяйте, експортирайте и манипулирайте Microsoft Excel XLS и XLSX файлове безплатно чрез Perl.

 Български