1. Продукти
 2.   Електронна таблица
 3.   Perl
 4.   Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

 
 

Безплатен API на Perl за създаване и преобразуване на Excel файлове

Perl REST API, който позволява на програмистите да създават, редактират, манипулират и конвертират електронни таблици на Microsoft Excel и OpenOffice в приложения, базирани на облак.

В днешния свят, управляван от данни, електронните таблици в Excel се превърнаха в неразделна част от бизнес операциите. От анализ на данни и отчитане до сложни изчисления, Excel предлага гъвкава платформа за управление и манипулиране на данни. За да използват силата на Excel в облака, разработчиците могат да се обърнат към Aspose.Cells Cloud SDK за Perl. Този комплект за разработка на софтуер (SDK) предоставя изчерпателен набор от инструменти и функционалности за работа с Excel файлове, което позволява безпроблемна интеграция в Perl приложения. Той включва поддръжка за някои популярни файлови формати за електронни таблици, като XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT, HTML, MHTML и т.н.

Aspose.Cells Cloud SDK за Perl служи като мост между вашите Perl приложения и мощните функции на Aspose.Cells Cloud, базирана на облак услуга за обработка на файлове в Excel. С този SDK разработчиците на софтуер могат без усилие да изпълняват широк набор от задачи, като създаване на Excel файлове от нулата, модифициране на съществуващи Excel файлове, конвертиране на Excel файлове в много други поддържани файлови формати, извличане на данни от електронни таблици, генериране на отчети, създаване на визуално привлекателни диаграми , добавяне на диаграми към отчети в Excel, добавяне или премахване на област на клетка за условно форматиране, вмъкване или изтриване, вмъкване или обединяване на работни книги, хоризонтално или veAspose.Cells Cloud SDK за Perl

Обширните функции на Aspose.Cells Cloud SDK за Perl предоставят на разработчиците на софтуер солиден инструментариум за работа с Excel файлове, което им дава възможност да създават ефективни и богати на функции приложения с лекота. SDK предоставя проста и изчерпателна API документация, заедно с примери за код, което улеснява разработчиците да започнат бързо. С безпроблемна интеграция, изчерпателна документация и фокус върху сигурността, той позволява на разработчиците на софтуер да изграждат мощни и ефективни решения, управлявани от Excel, в облака. Този Cloud-base Perl SDK е ценен актив за всеки разработчик на Perl, който иска да рационализира своите процеси за управление на файлове в Excel.

Previous Next

Първи стъпки с Aspose.Cells Cloud SDK за Perl

За да използвате Aspose.Cells Cloud SDK за Perl, трябва да имате инсталиран Perl на вашата система. Препоръчителният начин за инсталиране на SDK е използването на Comprehensive Perl Archive Network (CPAN). Моля, използвайте следната команда за гладка инсталация.

Инсталирайте Aspose.Cells Cloud SDK за Perl T чрез CPAN

cpan AsposeCellsCloud 

Можете също да го изтеглите директно от GitHub.

Създайте Excel електронна таблица по различни начини чрез Swift API

Aspose.Cells Cloud SDK за Perl включва пълна поддръжка за генериране и управление на документи с електронни таблици на Excel в различни файлови формати в Swift приложения. Библиотеката позволява на разработчиците на софтуер да създават и управляват работни книги по различни начини, като например създаване на празна работна книга от нулата, създаване на работна книга на Excel с шаблон за интелигентен маркер или създаване на работна книга на Excel с файл с шаблон, получаване на брой страници в работна книга на Excel, задайте и изчистете парола за работна книга на Excel, автоматично побиране на колони в работна книга на Excel и много други.

Създаване на нов Excel файл в облак чрез Perl API

Aspose.Cells Cloud SDK за Perl включва много силна поддръжка за създаване и манипулиране на електронни таблици в Excel в различни файлови формати като XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM и т.н. SDK позволява на разработчиците на софтуер да създават нови Excel файлове от нулата, да променят съществуващи, да вмъкват изображения, да добавят нова работна книга, да обединяват работни книги и да извличат специфични данни с помощта на прост и интуитивен API. Можете програмно да добавяте или премахвате работни листове, да вмъквате или изтривате редове и колони, да прилагате форматиране и да задавате формули, наред с други операции. Следните примери показват как разработчиците на софтуер могат да създадат празна работна книга в собствените си Perl приложения.

Създаване на празна работна книга в Perl приложения

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorkbookCreateExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorkbookCreateRequest request = new PutWorkbookCreateRequest { name = "Book1.xlsx", folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorkbookCreate(request);
    }
  }
}

Преобразуване на електронни таблици на Excel в други формати чрез Perl

Aspose.Cells Cloud SDK за Perl включва много мощен конвертор на електронни таблици, позволяващ на разработчиците на софтуер да зареждат и конвертират различни типове електронни таблици на Excel в много поддържани файлови формати само с няколко реда код на Perl. SDK позволява безпроблемно преобразуване между различни формати на електронни таблици, като XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, TXT, PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS и много други. Тази гъвкавост осигурява съвместимост между различни системи и опростява обмена на данни между различни приложения. Следващият пример показва как разработчиците на софтуер могат да конвертират Excel файл чрез Perl API.

Как да конвертирате работна книга на Excel чрез Perl API?

  @api = AsposeCellsCloud::CellsApi.new("appsid","appkey")
  my $format = 'pdf'; # replace NULL with a proper value
  my $password = undef; # replace NULL with a proper value
  my $out_path = undef; # replace NULL with a proper value
  my $Book1_data =undef;
  my @fileinfos = stat("D:\\Projects\\Aspose\\Aspose.Cloud\\Aspose.Cells.Cloud.SDK\\src\\TestData\\Book1.xlsx");
  my $filelength = @fileinfos[7];
  open(DATA, " $api, 'file'=>$name ,'folder' =>$folder) ; 
  $result = $api->cells_workbook_put_convert_workbook( workbook => $Book1_data, format => $format, password => $password, out_path => $out_path,folder =>$folder);conver

Работа с хипервръзки в Excel файл

Хипервръзките във файловете на Excel предоставят удобен начин за бързо навигиране до други местоположения, уебсайтове или файлове. Aspose.Cells Cloud SDK за Perl предостави някои чудесни функции за работа с файлове на Excel, позволяващи на разработчиците на софтуер ефективно, позволявайки им да добавят, променят и премахват хипервръзки в работни листове на Excel програмно само с няколко реда код на Perl. Следващият пример демонстрира как разработчиците на софтуер могат да променят съществуващи хипервръзки в своите Perl приложения.

Как да модифицираме съществуващи хипервръзки във файл на Excel чрез Perl API?

use AsposeCellsCloud;

# Set up your credentials
my $api = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(client_id => "Your_App_SID", client_secret => "Your_App_Key");

# Specify the file name and worksheet name

my $filename = "sample.xlsx";
my $sheet_name = "Sheet1";
# Define the cell name of the hyperlink to be modified
my $cell_name = "A1";
# Define the new hyperlink URL and text
my $new_hyperlink_url = "https://www.updated-example.com";
my $new_hyperlink_text = "Updated Example Website";

# Update the hyperlink in the cell
my $response = $api->post_worksheet_hyperlink($filename, $sheet_name, $cell_name, $new_hyperlink_url, $new_hyperlink_text);

print "Hyperlink updated successfully.\n";

Създаване и управление на диаграми във файл на Excel чрез Perl

Aspose.Cells Cloud SDK за Perl улеснява разработчиците на софтуер да създават нова диаграма или да променят съществуващи диаграми в работен лист на Excel с помощта на Perl команди. Създаването на визуално привлекателни диаграми и графики става лесно с възможностите за генериране на диаграми на SDK. Той позволява на разработчиците на софтуер динамично да генерират различни типове диаграми, да персонализират външния им вид и да ги вграждат във файлове на Excel или да ги експортират в графични формати. Следващият пример показва как да добавите диаграма в работен лист на Excel в приложения на Perl.

Как да добавите диаграма в работен лист на Excel чрез Perl код?

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorksheetAddChartExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorksheetAddChartRequest request = new PutWorksheetAddChartRequest { name = "Book1.xlsx", sheetName = "Sheet4",
        chartType="pie",
        upperLeftRow = 5,
        upperLeftColumn = 5,
        lowerRightRow = 10,
        lowerRightColumn = 10,
        area = "C7:D11",
        isVertical = true, folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorksheetAddChart(request);
    }
  }
}
 Български