Безплатен API на Perl за създаване и конвертиране на електронни таблици в Excel

Perl Excel библиотека с отворен код, която позволява създаване, редактиране и манипулиране на Excel XLSX. Позволява импортиране/експортиране на данни, генериране на диаграми, поддръжка на формули и т.н.

Microsoft Excel е мощен инструмент, широко използван за манипулиране на данни, анализ и отчитане. Когато става въпрос за програмно манипулиране на файлове на Excel с помощта на Perl, библиотеката Excel-Writer-XLSX се откроява като надеждно и богато на функции решение. Excel-Writer-XLSX е Perl модул с отворен код, който позволява създаването и манипулирането на Excel файлове във формат XLSX, който е форматът по подразбиране, използван от Microsoft Excel от 2007 г. Той предоставя на разработчиците на софтуер удобен набор от инструменти и функции за генерирайте, модифицирайте и форматирайте електронни таблици на Excel, което го прави основен ресурс за автоматизиране на задачи за обработка на данни.

Библиотеката Excel-Writer-XLS Perl отваря свят от възможности за разработчиците, които искат да взаимодействат с Excel файлове програмно. Има няколко важни функции, част от библиотеката, като работа с множество работни листове, работа с низове и числа, поддръжка за форматиране на клетки, работа с формули, вмъкване и управление на изображения, работа с диаграми, поддръжка за валидиране на данни, условно форматиране, вмъкване и управление на таблици , Поддръжка на богати низови формати, обработка на хипервръзки, настройка на страницата и опции за печат и много други.

Excel-Writer-XLSX е многофункционална и лесна за използване Perl библиотека, която опростява задачите за генериране и манипулиране на файлове в Excel. Библиотеката поддържа създаването на формули в клетките и предоставя няколко функции за задаване на формули, използвайки стандартния синтаксис на Excel, което позволява на разработчиците да извършват изчисления и да автоматизират анализа на данни в рамките на своите Perl приложения. Независимо дали трябва да генерирате отчети, да обработвате големи набори от данни или да интегрирате функционалност на Excel във вашите Perl приложения, Excel-Writer-XLSX предоставя необходимите инструменти за рационализиране на вашия работен процес.

Previous Next

Първи стъпки с Excel-Writer-XLSX

Препоръчителният начин за инсталиране на Excel-Writer-XLSX е използването на стандартна Perl процедура. Моля, използвайте следната команда за гладка инсталация.

Инсталирайте Excel-Writer-XLSX чрез CPAN

cpan Excel::Writer::XLSX 

Можете също да го изтеглите директно от GitHub.

Създаване и управление на електронна таблица на Excel чрез Perl

Библиотеката Excel-Writer-XLSX с отворен код позволява на разработчиците на софтуер да създават и манипулират електронни таблици на Excel в техните Perl приложения. Той позволява генерирането на нови електронни таблици на Excel от нулата само с няколко реда код на Perl. Предоставя функции за дефиниране на работни листове, задаване на стойности на клетки, форматиране на клетки и прилагане на различни опции за стил, като размер на шрифта, получер/курсив, граници на клетки, цветове на фона и др. Тази гъвкавост позволява създаването на визуално привлекателни и информативни електронни таблици. Следващият пример показва как разработчиците на софтуер могат да създадат електронна таблица на Excel и да попълнят работния лист с данни чрез указване на индекси на редове и колони с помощта на Perl команди.

Как да създавате Excel файлове с помощта на Perl API?

use Excel::Writer::XLSX;

// initialize a new Excel workbook and add a worksheet:

my $workbook = Excel::Writer::XLSX->new('output.xlsx');
my $worksheet = $workbook->add_worksheet();

//Populate the worksheet with data by specifying row and column indices

$worksheet->write('A1', 'Hello');
$worksheet->write('A2', 'Excel');
$worksheet->write('B1', 'Welcome');
$worksheet->write('B2', 'to');
$worksheet->write('C1', 'excel-writer-xlsx'); 

Добавяне и управление на диаграми в електронни таблици чрез Perl

Визуализирането на данни под формата на диаграми е често срещано изискване в Excel. Библиотеката Excel-Writer-XLSX с отворен код предлага поддръжка за създаване на различни типове диаграми, включително стълбовидни диаграми, линейни диаграми, кръгови диаграми и др. Разработчиците на софтуер могат да определят диапазона от данни на диаграмата, да персонализират външния вид на диаграмата и да добавят заглавия, етикети и легенди, за да подобрят визуалното представяне на данните. Следващият пример демонстрира как да вмъкнете диаграма в работен лист на Excel с помощта на Perl код.

Как да добавите диаграма в работен лист на Excel чрез Perl код?

 my $chart = $workbook->add_chart(type => 'column', embedded => 1);

$chart->add_series(
    categories => '=Sheet1!$A$1:$A$3',
    values     => '=Sheet1!$B$1:$B$3',
);

$worksheet->insert_chart('C4', $chart);

Импортиране и експортиране на данни от Excel файл

Библиотеката Excel-Writer-XLSX с отворен код улеснява разработчиците на софтуер да импортират и експортират данни от Excel файл в Perl приложения. Библиотеката поддържа безпроблемен импорт и експорт на данни от различни източници на данни. Той може да чете данни от масиви, хешове, резултати от заявки към бази данни и CSV файлове, което го прави удобен за попълване на Excel листове със съществуващи данни. По същия начин той позволява експортиране на данни от листове на Excel в тези формати, улеснявайки извличането на данни и интегрирането в други системи.

 Български