Видео API за файлов формат за C++

 
 

C++ API за видео файлов формат

Изпълнявайте, записвайте, извличайте метаданни, кодирайте и манипулирайте видео файлови формати с помощта на C++ API с отворен код.

 Български