1. Продукти
  2.   Видео
  3.   .NET
  4.   LibVLCSharp
 
  

Безплатна .NET библиотека за манипулиране на аудио документи

Изобразяване, кодиране и поточно аудио файлов формат.

LibVLCSharp е API с отворен код за изобразяване, кодиране и декодиране на аудио файлови формати. Използвайки API, можете не само да възпроизвеждате всички видове аудио файлови формати, включително MP3, MPEG, AAC, TrueAudio и други, но можете също да ги възпроизвеждате на всяка платформа, включително Windows, Linux, Mac, Android, iOS и телевизори. Накратко, API поддържа повечето от функциите, поддържани от настолното приложение VLC безплатно.

LibVLCSharp е безплатен софтуер, издаден под LGPL. Разработчикът може да създаде свое собствено приложение за аудио манипулиране с помощта на API. Разработчиците могат да работят с широк набор от аудио файлови формати за манипулиране на метаданни. Освен това можете да възпроизвеждате 3D аудио възпроизвеждане, да използвате аудио филтри, поддържате аудио преминаване с APDIF и HDMI и др.

Previous Next

Първи стъпки с LibVLCSharp

Най-добрият начин да инсталирате LibVLCSharp е чрез NuGet, можете да изпълните следната команда и да инсталирате LibVLCSharp във вашето приложение.

Инсталирайте LibVLCSharp от NuGet

 Install-Package LibVLCSharp -Version 3.4.8

Възпроизвеждане на аудио с безплатен C# API LibVlcSharp

LibVLCSharp позволява на .NET програмистите да възпроизвеждат лесно всички аудио файлови формати. За да изпълни формат на аудио файл, разработчикът може да започне с инициализиране на основния обект на LibVLC и след това да зареди аудио файла, като използва класа Media, който отговаря за доказването на информация за файловия формат. След като заредите аудиофайла си, можете да отворите нов екземпляр на MediaPlayer, за да възпроизведете аудиофайла с помощта на метода MediaPlayer.Play().

Извличане на информация за аудио запис чрез C#

API с отворен код LibVLCSharp позволява на .NET разработчиците да извличат програмно информация за аудио записа. За да извлечете информацията, първо трябва да заредите файла с помощта на класа Media и да проверите дали файлът е правилен аудио запис. След това можете да извлечете информацията за песента чрез достъп до свойства на проследяване като Track.Data.Channels, Track.Data.Rate и други.

 Български