Обработване на текст API за файлов формат за C++

 
 

Създавайте, променяйте и конвертирайте Word документи

Изберете сред най-търсените C++ API с отворен код, за да обработвате DOC и DOCX файлове във вашите собствени приложения.

 Български