1. produkty
  2.   Zvuk
  3.   .NET
  4.   LibVLCSharp
 
  

Bezplatná knihovna .NET pro manipulaci se zvukovými dokumenty

Vykreslování, kódování a streamování formátu audio souborů.

LibVLCSharp je open source API pro vykreslování, kódování a dekódování formátů zvukových souborů. Pomocí API můžete nejen přehrávat všechny typy formátů zvukových souborů včetně MP3, MPEG, AAC, TrueAudio a dalších, ale můžete je také přehrávat na jakékoli platformě včetně Windows, Linux, Mac, Android, iOS a TV. Stručně řečeno, API podporuje většinu funkcí podporovaných desktopovou aplikací VLC zdarma.

LibVLCSharp je svobodný software vydaný pod LGPL. Vývojář může vytvořit vlastní aplikaci pro manipulaci se zvukem pomocí API. Vývojáři mohou pracovat se širokou škálou formátů zvukových souborů pro manipulaci s metadaty. Dále můžete přehrávat 3D zvuk, používat zvukové filtry, podporuje přenos zvuku pomocí APDIF a HDMI a další.

Previous Next

Začínáme s LibVLCSharp

Nejlepší způsob, jak nainstalovat LibVLCSharp, je přes NuGet, můžete spustit následující příkaz a nainstalovat LibVLCSharp do vaší aplikace.

Nainstalujte LibVLCSharp z NuGet

 Install-Package LibVLCSharp -Version 3.4.8

Přehrávejte zvuk pomocí bezplatného C# API LibVlcSharp

LibVLCSharp umožňuje programátorům .NET snadno přehrávat všechny formáty zvukových souborů. Aby mohl vývojář spustit formát zvukového souboru, může začít inicializací hlavního objektu LibVLC a poté načíst zvukový soubor pomocí třídy Media, která je zodpovědná za prokázání informací o formátu souboru. Po načtení zvukového souboru můžete otevřít novou instanci MediaPlayer a přehrát zvukový soubor pomocí metody MediaPlayer.Play().

Načíst informace o zvukové stopě přes C#

The open source API LibVLCSharp allows .NET developers to retrieve Audio track information programmatically. In order to extract the information, first, you need to load the file using the Media class and check if the file is a proper Audio track. After that, you can extract the track information by accessing Track properties like Track.Data.Channels, Track.Data.Rate and more.
 Čeština