1. produkty
 2.   PDF
 3.   GO
 4.   Aspose.PDF Cloud Go SDK

Aspose.PDF Cloud Go SDK

 
 

GO Cloud SDK pro generování a konverzi PDF

Přední REST API pro generování, úpravy, manipulaci a export souborů PDF do HTML, PCL, XPS, TIFF, JPEG, SVG a dalších bez použití Adobe Acrobat.

Aspose.PDF Cloud je výkonné REST API, které umožňuje vývojářům softwaru vytvářet, upravovat, komentovat, převádět a manipulovat se soubory PDF v cloudu. Aspose.PDF Cloud Go SDK poskytuje velmi jednoduchý a efektivní způsob, jak umožnit vývojářům Go používat Aspose.PDF Cloud API pro zpracování dokumentů PDF uvnitř jejich aplikací. Go SDK usnadňuje vývojářům softwaru převádět soubory PDF do široké škály formátů souborů, včetně XLS, XLSX, PPTX, DOC, DOCX, MobiXML, JPEG, EMF, PNG, BMP, GIF, TIFF, Text a dalších. . Knihovna také poskytuje podporu pro převod souborů bez formátu PDF do formátu PDF v aplikacích Go.

Aspose.PDF Cloud Go SDK je vysoce flexibilní a obsahuje některé užitečné funkce, které uživatelům umožňují provádět různé operace se soubory PDF, jako je vytváření nových dokumentů PDF, převod souborů PDF do různých formátů, přidávání vodoznaků a anotací do souborů PDF, přidávání nebo odebírání stránek, aktualizace textu nebo obrázků, nastavení bezpečnostních oprávnění, přidávání komentářů a mnoho dalších. Vývojáři softwaru mohou používat SDK pro práci s formuláři PDF, včetně vytváření, vyplňování a odesílání formulářů. Vývojáři mohou také provádět operace optimalizace PDF, jako je zmenšení velikosti souboru PDF, odstranění nepoužívaných zdrojů a optimalizace obrázků.

Aspose.PDF Cloud Go SDK umožňuje programátorům snadno extrahovat různé prvky dokumentů PDF, jako je například extrahování anotací a obrázků PDF dokumentů včetně formátu GIF, JPEG, PNG a TIFF, a uložit je na vámi zvolené místo. Další skvělou funkcí podporovanou sadou SDK je přidávání vrstev OCR do souborů PDF a vytváření prohledávatelných dokumentů z naskenovaných souborů PDF. Díky široké škále funkcí pro vytváření, úpravy a manipulaci se soubory PDF vám SDK může pomoci vytvářet sofistikované aplikace založené na PDF v cloudu.

Previous Next

Začínáme s Aspose.PDF Cloud Go SDK

Doporučeným způsobem instalace Aspose.PDF Cloud Go SDK je použití GitHubu. Pro bezproblémovou instalaci použijte prosím následující příkaz.

Nainstalujte sadu Aspose.PDF Cloud Go SDK přes GitHub

 go get -u github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-go/v23

Knihovnu si můžete stáhnout přímo z stránky produktu Aspose.PDF

Vytvářejte dokumenty PDF z jiných formátů prostřednictvím služby Go

Aspose.PDF Cloud Go SDK poskytuje kompletní podporu pro vytváření a správu dokumentů PDF v cloudových aplikacích. Knihovna obsahuje řadu funkcí pro generování PDF z jiných formátů souborů, jako je vytváření PDF z obrázků, HTML, JPEG, PNG, TIFF, XML a mnoho dalších pomocí Go REST API. Následující příklad ukazuje, jak vytvořit prázdné dokumenty PDF pomocí příkazů Přejít.

Vytvořte prázdný soubor PDF pomocí rozhraní Go REST API

// For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "input.pdf"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

options := map[string]interface{}{
	"storage": "First Storage",
}

//Create empty document
documentResponse, response, _ := client.PdfApi.PutCreateDocument(fileName, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(documentResponse.Document.Pages.List[0].Id)

Převést dokument PDF do jiných formátů přes Go

Převod dokumentů PDF do jiného formátu souboru je běžný úkol, který musí provést mnoho vývojářů. Aspose.PDF Cloud Go SDK usnadňuje vývojářům softwaru tím, že poskytuje kompletní funkce pro načítání a převod dokumentů PDF do mnoha dalších podporovaných formátů souborů. SDK podporuje převod do EPUB, HTML, MHT, PCL, DOC, PDFA, PPTX, SVG, TIFF, XLS, XLSX, XML, XPS, PS PCL, BMP, EMF, GIF, JPEG, PNG, TIFF a mnoho dalších. Softwaroví vývojáři mohou výsledný soubor také nahrát na úložiště a používat jej podle vlastních potřeb. Následující příklad ukazuje, jak převést PDF do formátu souboru Doc v aplikacích Go.

Převod PDF na soubor DOC pomocí rozhraní Go REST API

import (
 "github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-go/pdf_api"
)

pdfApi, err := pdf_api.NewPdfApi("Client ID", "Client Secret", "API Version")

convertToFormatRequest := pdf_api.ConvertToFormatRequest{Name: "input.pdf", Format: "doc"}
response, err := pdfApi.ConvertToFormat(ctx, convertToFormatRequest)
It
// Save the output DOC file:

outputFile, err := os.Create("output.doc")
defer outputFile.Close()

io.Copy(outputFile, response)

Vložit a spravovat obrázek ve formátu PDF prostřednictvím rozhraní Go API

Aspose.PDF Cloud Go SDK poskytuje některé užitečné funkce pro práci s různými typy obrázků v dokumentech PDF pomocí Go REST API. SDK obsahuje podporu pro oblíbené formáty obrázkových souborů, jako jsou BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF a další. Součástí knihovny je několik důležitých funkcí pro práci s obrázky v souborech PDF, jako je vkládání nových obrázků do PDF, čtení informací o obrázku, nahrazování stávajících obrázků v PDF, extrahování konkrétního obrázku z PDF, export obrázků dokumentů do jiného formátu. , a mnoho dalších. Následující příklad ukazuje, jak mohou vývojáři softwaru nahradit existující obraz v dokumentech PDF pomocí příkazů Přejít.

Jak nahradit obrázky v dokumentu PDF pomocí rozhraní Go API?

 // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "4pages.pdf"
filePath := "data/4pages.pdf"

imageFile := "butterfly.jpg"
imageFilePath := "data/butterfly.jpg"

imageID := "GE5TKOBSGI2DWMJQHAWDOMRMGEYDSLBXGM"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

// Upload document
file, _ := os.Open(filePath)
_, _, err1 := client.PdfApi.UploadFile(fileName, file, nil)
if err1 != nil {
 fmt.Println(err1)
}

// Upload image
imgFile, _ := os.Open(imageFilePath)
_, _, err2 := client.PdfApi.UploadFile(imageFile, imgFile, nil)
if err2 != nil {
 fmt.Println(err2)
}

options := map[string]interface{}{
 "storage":    "First Storage",
 "imageFilePath": imageFile,
 "image":     imgFile,
}

//Replace image
imageResponse, response, _ := client.PdfApi.PutReplaceImage(fileName, imageID, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(imageResponse.Image.Id)

Spravujte stránky v PDF pomocí rozhraní Go REST API

Sada Aspose.PDF Cloud Go SDK usnadňuje počítačovým programátorům práci se stránkami PDF v jejich vlastních cloudových aplikacích Go. SDK obsahuje několik důležitých funkcí pro práci se stránkami, jako je přidávání nových stránek do souborů PDF, načítání informací o stránce PDF, přesouvání stránek na nové místo v souborech PDF, mazání nežádoucích stránek PDF, převod stránky souboru PDF na formát obrázku, získávání stránky počet PDF, podepsání stránky PDF, získání počtu stránek PDF a mnoho dalších. Následující příklad ukazuje, jak přidat novou stránku do dokumentu PDF v aplikacích Go.

Vložit novou stránku do dokumentu PDF prostřednictvím rozhraní Go REST API

 // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Cloud
fileName := "4pages.pdf"
filePath := "data/4pages.pdf"

// init words cloud api
config := asposepdfcloud.NewConfiguration(AppSid, AppKey, BaseURL)
client := asposepdfcloud.NewAPIClient(config)

// Upload 1st document
file, _ := os.Open(filePath)
_, _, err1 := client.PdfApi.UploadFile(fileName, file, nil)
if err1 != nil {
 fmt.Println(err1)
}

options := map[string]interface{}{
 "storage": "First Storage",
}

//Add new page to PDF doc
documentPageResponse, response, _ := client.PdfApi.PutAddNewPage(fileName, options)

fmt.Println(response.Status)
fmt.Println(documentPageResponse.Pages.List[0].Id)

 Čeština