Presentation File Format APIs for C++

 
 

C++ API pro prezentační dokumenty

Vytvářejte, upravujte, převádějte a manipulujte s prezentačními soubory Microsoft PowerPOint pomocí open source C++ API.

 Čeština