1. produkty
 2.   Tabulka
 3.   GO
 4.   Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Aspose.Cells Cloud SDK for Go

 
 

Přejděte do rozhraní API a vytvořte a převeďte tabulky Excel

Vytvářejte, upravujte, manipulujte, tiskněte, analyzujte, rozdělujte, slučujte a převádějte dokumenty tabulky Excel v cloudu pomocí knihovny Go Excel.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go je výkonné a spolehlivé cloudové řešení, které umožňuje vývojářům softwaru pracovat se soubory Excelu v cloudu. Jednou z hlavních výhod používání Aspose.Cells Cloud SDK for Go je to, že je založeno na cloudu. To znamená, že můžete snadno přistupovat k souborům aplikace Excel odkudkoli a na jakémkoli zařízení. Uživatelé tedy nemusí instalovat žádný software ani se starat o problémy s kompatibilitou souborů a vše je bezpečně řešeno v cloudu. SDK lze použít k vývoji softwarových aplikací pro širokou škálu operačních systémů, jako jsou Windows, Linux, Mac OS a mnoho dalších.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go obsahuje bohatou sadu funkcí, které mohou vývojářům softwaru pomoci s automatizací mnoha úloh souvisejících s Excelem, jako je provádění složitých výpočtů, formátování buněk, přidávání grafů a mnoho dalšího. Velmi snadno se s ním manipuluje a poskytuje podporu pro některé oblíbené formáty souborů Microsoft Excel, jako jsou XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML, DIF, PDF, XPS, TIFF, SVG, SXC, FODS a mnoho dalších. Pomocí softwaru Aspose.Cells Cloud SDK mohou vývojáři softwaru chránit své soubory Excel heslem a také zrušit ochranu souborů, které byly chráněny heslem.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go se velmi snadno ovládá a obsahuje několik pokročilých funkcí umožňujících vývojářům softwaru manipulovat s tabulkami Microsoft Excel, jako je použití automatického filtrování, práce s kontingenčními tabulkami, správa podmíněného formátování, převod ListObject nebo tabulky na rozsah buněk, správa řádků a buněk, vyhledávání a nahrazování textu v sešitu Excel, přidávání pozadí do sešitu, vkládání tvaru do sešitu, přidávání kontingenční tabulky do excelového sešitu, skrytí řádků v excelovém sešitu, automatické přizpůsobení sloupců v sešitu a mnoha dalších.

Previous Next

Začínáme s Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Doporučeným způsobem instalace Aspose.Cells Cloud SDK for Go je použití GitHubu. Pro bezproblémovou instalaci použijte prosím následující příkaz.

Nainstalujte Aspose.Cells Cloud SDK for Go přes GitHub

go get -u github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/cellsapi 
Můžete si jej také stáhnout přímo z stránky vydání produktu Aspose.

Chraňte soubor aplikace Excel prostřednictvím rozhraní Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK obsahuje velmi užitečnou funkci, která umožňuje vývojářům softwaru chránit Excel Spreadsheet před neoprávněným přístupem v rámci jejich vlastních aplikací Go. Knihovna obsahuje různé funkce pro ochranu tabulek aplikace Excel, jako je přidání digitálního podpisu pro sešit aplikace Excel, ochrana souborů aplikace Excel bez použití úložiště, šifrování sešitů aplikace Excel, dešifrování sešitů aplikace Excel, odemknutí sešitů aplikace Excel, odemykání souborů aplikace Excel bez použití úložiště a tak dále. Následující příklad ukazuje, jak mohou vývojáři softwaru přidat digitální podpis do sešitu aplikace Excel v aplikacích Go.

Přidat digitální podpis pro sešit Excel přes GO

package main
import (
"os"
asposecellscloud "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v22"
)

func main() {
instance := asposecellscloud.NewCellsApiService(os.Getenv("ProductClientId"), os.Getenv("ProductClientSecret"))
uploadOpts := new(asposecellscloud.UploadFileOpts)
uploadOpts.Path = "roywang.pfx"
file, err := os.Open("roywang.pfx")
if err != nil {
return
}
_, _, err = instance.UploadFile(file, uploadOpts)

if err != nil {

return

}

requestOpts := new(asposecellscloud.CellsWorkbookPostDigitalSignatureOpts)
requestOpts.Digitalsignaturefile = "roywang.pfx"
requestOpts.Folder = "CellsTests"
requestOpts.Name = "Book1.xlsx"
requestOpts.Password = "123456"
_, _, err = instance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(requestOpts)

if err != nil {
return

}

}

Exportujte sešit Excel a interní objekty přes rozhraní Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK obsahuje velmi výkonné funkce pro export sešitu aplikace Excel a jeho interních objektů do jiných podporovaných formátů souborů v aplikacích Go. Umožňuje export sešitu, objektu seznamu, grafu, tvaru, obrázku a mnoha dalších objektů ze souboru aplikace Excel do konkrétního formátu, jako je PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, ČÍSLA, FODS a tak dále. Následující příklady ukazují, jak exportovat sešit aplikace Excel do formátu PDF pomocí příkazů Přejít.

Exportujte sešit aplikace Excel do formátu PDF prostřednictvím rozhraní Go API

outputFile := "Book1.pdf"

pdfSaveOptions := &models.PdfSaveOptions{
  OnePagePerSheet:  true,
  Quality:     "Print",
  SecurityOptions: &models.PdfSecurityOptions{ 
    // set PDF security options if needed
  },
}

exportRequest := &cellsapi.PostWorkbookSaveAsRequest{
  Name:      "Book1.xlsx",
  Newfilename:  outputFile,
  SaveOptions:  pdfSaveOptions,
  Folder:     "input",
  Format:     "pdf",
}

_, _, err = cellsApi.PostWorkbookSaveAs(context.Background(), exportRequest)
if err != nil {
  fmt.Println("Error:", err)
  return
}

Vytváření a správa sešitu aplikace Excel prostřednictvím rozhraní Go API

Sada Aspose.Cells Cloud Go SDK umožňuje vývojářům softwaru vytvářet a upravovat sešit aplikace Excel bez použití aplikace Microsoft Office Excel nebo jakékoli jiné aplikace. Knihovna obsahuje různé funkce pro práci s listy aplikace Excel, jako je generování prázdného sešitu aplikace Excel, vytváření sešitu aplikace Excel ze souboru šablony, přidání nového listu do existujícího sešitu, přejmenování listu, vložení grafu do existujícího sešitu, generování sešitu aplikace Excel z chytrého šablona značek a mnoho dalších.

Vytvořte nový excelový sešit pomocí rozhraní Go API

ctx := context.Background()
request := &models.PutWorkbookCreateRequest{
  Name: "MyWorkbook.xlsx",
}
response, _, err := cellsApi.PutWorkbookCreate(ctx, request)
if err != nil {
  fmt.Println("Error creating workbook:", err)
  return
}
fmt.Println("Workbook created successfully:", response.Status)

Vytváření a správa řádků/sloupců prostřednictvím rozhraní Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK usnadňuje vývojářům softwaru práci s řádky a sloupci listu aplikace Excel pomocí příkazů Go. Knihovna podporuje přidávání prázdných řádků nebo sloupců do listu aplikace Excel, mazání vybraných řádků nebo sloupců z listu, kopírování řádků nebo sloupců na listu, skrývání řádků nebo sloupců na listu aplikace Excel, automatické přizpůsobení řádků nebo sloupců v sešitu aplikace Excel, seskupování řádků nebo sloupce na listu aplikace Excel a mnoho dalších.

Zkopírujte řádek z jednoho umístění do druhého v listu pomocí Go SDK

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/model"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api/cellsapi"
)
func main() {
  // Set up authentication and initialization
  configuration := cellsapi.NewConfiguration()
  configuration.AppKey = "your_app_key"
  configuration.AppSid = "your_app_sid"
  cellsAPI := api.NewCellsApiWithConfig(configuration)
  // Copy the row from source location to destination location
  sourceWorksheet := "Sheet1"
  sourceRowIndex := int32(1)
  destinationRowIndex := int32(2)
  copyOptions := &model.CopyOptions{
    ColumnNumber: nil,
    DestinationWorksheet: nil,
    Range: "",
    RowNumber: &destinationRowIndex,
    Worksheet: &sourceWorksheet,
  }

  _, err := cellsAPI.PostWorksheetRows(context.Background(), "test.xlsx", sourceWorksheet, sourceRowIndex, 1, copyOptions)

  if err != nil {
    fmt.Println("Error: ", err)
    os.Exit(1)
  }

  fmt.Println("Row copied successfully")
}
 Čeština