1. produkty
 2.   Tabulka
 3.   Perl
 4.   Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

 
 

Zdarma Perl API pro vytváření a konverzi souborů aplikace Excel

Perl REST API, které umožňuje programátorům vytvářet, upravovat, manipulovat a převádět tabulky Microsoft Excel a OpenOffice v cloudových aplikacích.

V dnešním světě založeném na datech se tabulky Excel staly nedílnou součástí obchodních operací. Excel nabízí všestrannou platformu pro správu dat a manipulaci s nimi, od analýzy dat a sestav až po složité výpočty. Aby mohli vývojáři využít sílu Excelu v cloudu, mohou se obrátit na Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl. Tato sada pro vývoj softwaru (SDK) poskytuje komplexní sadu nástrojů a funkcí pro práci se soubory Excel, což umožňuje bezproblémovou integraci do aplikací v Perlu. Zahrnuje podporu pro některé oblíbené formáty souborů tabulkových procesorů, jako jsou XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT, HTML, MHTML a tak dále.

Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl slouží jako most mezi vašimi aplikacemi v Perlu a výkonnými funkcemi Aspose.Cells Cloud, cloudové služby pro zpracování souborů Excel. S touto sadou SDK mohou vývojáři softwaru bez námahy provádět širokou škálu úkolů, jako je vytváření souborů aplikace Excel od začátku, úpravy stávajících souborů aplikace Excel, převod souborů aplikace Excel do mnoha dalších podporovaných formátů souborů, extrahování dat z tabulek, generování zpráv, vytváření vizuálně atraktivních grafů. , přidání grafů do sestav aplikace Excel, Přidání nebo odebrání oblasti buněk pro podmíněné formátování, Vložení nebo odstranění, vložení nebo sloučení sešitů, horizontální nebo veAspose.Cells Cloud SDK pro Perl

Rozsáhlé funkce Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl poskytují softwarovým vývojářům robustní sadu nástrojů pro práci se soubory Excelu a umožňují jim snadno vytvářet efektivní aplikace bohaté na funkce. Sada SDK poskytuje jednoduchou a komplexní dokumentaci API spolu s příklady kódu, což vývojářům usnadňuje rychlý začátek. Díky bezproblémové integraci, komplexní dokumentaci a zaměření na zabezpečení umožňuje vývojářům softwaru vytvářet výkonná a efektivní řešení založená na Excelu v cloudu. Tato sada Cloud-base Perl SDK je cenným přínosem pro každého vývojáře Perlu, který chce zefektivnit své procesy správy souborů Excel.

Previous Next

Začínáme s Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl

Chcete-li používat Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl, musíte mít na svém systému nainstalovaný Perl. Doporučeným způsobem instalace SDK je použití Comprehensive Perl Archive Network (CPAN). Pro bezproblémovou instalaci použijte prosím následující příkaz.

Nainstalujte Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl T přes CPAN

cpan AsposeCellsCloud 

Můžete si jej také stáhnout přímo z GitHub.

Vytváření excelové tabulky různými způsoby prostřednictvím rozhraní Swift API

Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl obsahuje kompletní podporu pro generování a správu tabulkových dokumentů aplikace Excel v různých formátech souborů v aplikacích Swift. Knihovna umožňuje vývojářům softwaru vytvářet a spravovat sešity různými způsoby, jako je vytvoření prázdného sešitu od začátku, vytvoření sešitu aplikace Excel se šablonou inteligentní značky nebo vytvoření sešitu aplikace Excel se souborem šablony, získání počtu stránek v sešitu aplikace Excel, nastavit a smazat heslo pro sešit aplikace Excel, automatické přizpůsobení sloupců v sešitu aplikace Excel a mnoho dalších.

Vytvořte nový soubor Excel v cloudu pomocí rozhraní Perl API

Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl obsahuje velmi silnou podporu pro vytváření tabulek Excelu a manipulaci s nimi v různých formátech souborů, jako jsou XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM a tak dále. SDK umožňuje vývojářům softwaru vytvářet nové soubory aplikace Excel od začátku, upravovat ty stávající, vkládat obrázky, přidávat nový sešit, slučovat sešity a extrahovat konkrétní data pomocí jednoduchého a intuitivního rozhraní API. Kromě jiných operací můžete programově přidávat nebo odebírat listy, vkládat nebo odstraňovat řádky a sloupce, používat formátování a nastavovat vzorce. Následující příklady ukazují, jak mohou vývojáři softwaru vytvořit prázdný sešit ve svých vlastních aplikacích v Perlu.

Vytvořte prázdný sešit v aplikacích Perl

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorkbookCreateExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorkbookCreateRequest request = new PutWorkbookCreateRequest { name = "Book1.xlsx", folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorkbookCreate(request);
    }
  }
}

Převod tabulek Excelu do jiných formátů přes Perl

Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl obsahuje velmi výkonný převodník tabulek, který umožňuje vývojářům softwaru načítat a převádět různé typy tabulek Excelu do mnoha podporovaných formátů souborů pomocí pouhých několika řádků kódu Perl. SDK umožňuje bezproblémový převod mezi různými formáty tabulek, jako jsou XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, TXT, PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, ČÍSLA, FODS a mnoho dalších. Tato všestrannost zajišťuje kompatibilitu napříč různými systémy a zjednodušuje výměnu dat mezi různými aplikacemi. Následující příklad ukazuje, jak mohou vývojáři softwaru převést soubor aplikace Excel prostřednictvím rozhraní Perl API.

Jak převést sešit aplikace Excel přes rozhraní Perl API?

  @api = AsposeCellsCloud::CellsApi.new("appsid","appkey")
  my $format = 'pdf'; # replace NULL with a proper value
  my $password = undef; # replace NULL with a proper value
  my $out_path = undef; # replace NULL with a proper value
  my $Book1_data =undef;
  my @fileinfos = stat("D:\\Projects\\Aspose\\Aspose.Cloud\\Aspose.Cells.Cloud.SDK\\src\\TestData\\Book1.xlsx");
  my $filelength = @fileinfos[7];
  open(DATA, " $api, 'file'=>$name ,'folder' =>$folder) ; 
  $result = $api->cells_workbook_put_convert_workbook( workbook => $Book1_data, format => $format, password => $password, out_path => $out_path,folder =>$folder);conver

Práce s hypertextovými odkazy v souboru aplikace Excel

Hypertextové odkazy v souborech aplikace Excel poskytují pohodlný způsob rychlé navigace na jiná umístění, webové stránky nebo soubory. Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl poskytuje některé skvělé funkce pro práci se soubory aplikace Excel, které umožňují vývojářům softwaru efektivně přidávat, upravovat a odstraňovat hypertextové odkazy v listech aplikace Excel pomocí několika řádků kódu Perl. Následující příklad ukazuje, jak mohou vývojáři softwaru upravit existující hypertextové odkazy uvnitř svých aplikací Perl.

Jak upravit existující hypertextové odkazy v souboru Excel pomocí rozhraní Perl API?

use AsposeCellsCloud;

# Set up your credentials
my $api = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(client_id => "Your_App_SID", client_secret => "Your_App_Key");

# Specify the file name and worksheet name

my $filename = "sample.xlsx";
my $sheet_name = "Sheet1";
# Define the cell name of the hyperlink to be modified
my $cell_name = "A1";
# Define the new hyperlink URL and text
my $new_hyperlink_url = "https://www.updated-example.com";
my $new_hyperlink_text = "Updated Example Website";

# Update the hyperlink in the cell
my $response = $api->post_worksheet_hyperlink($filename, $sheet_name, $cell_name, $new_hyperlink_url, $new_hyperlink_text);

print "Hyperlink updated successfully.\n";

Vytvářejte a spravujte grafy v souboru Excel pomocí Perlu

Aspose.Cells Cloud SDK pro Perl usnadňuje vývojářům softwaru vytvoření nového grafu nebo úpravu stávajících grafů v Excelu pomocí příkazů Perlu. Vytváření vizuálně atraktivních tabulek a grafů je snadné díky možnostem generování grafů sady SDK. Umožňuje vývojářům softwaru dynamicky generovat různé typy grafů, upravovat jejich vzhled a vkládat je do souborů aplikace Excel nebo je exportovat do obrazových formátů. Následující příklad ukazuje, jak přidat graf do listu aplikace Excel v aplikacích Perl.

Jak přidat graf do listu aplikace Excel pomocí kódu Perl?

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorksheetAddChartExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorksheetAddChartRequest request = new PutWorksheetAddChartRequest { name = "Book1.xlsx", sheetName = "Sheet4",
        chartType="pie",
        upperLeftRow = 5,
        upperLeftColumn = 5,
        lowerRightRow = 10,
        lowerRightColumn = 10,
        area = "C7:D11",
        isVertical = true, folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorksheetAddChart(request);
    }
  }
}
 Čeština