1. produkty
  2.   Tabulka
  3.   Perl
  4.   Excel-Writer-XLSX
 
  

Zdarma Perl API pro vytváření a převod Excelových tabulek

Open Source Perl Excel Library, která umožňuje Excel XLSX vytváření, úpravy a manipulace. Umožňuje import/export dat, generování grafů, podporu vzorců atd.

Microsoft Excel je výkonný nástroj široce používaný pro manipulaci s daty, analýzu a vytváření sestav. Pokud jde o manipulaci se soubory Excel programově pomocí Perlu, knihovna Excel-Writer-XLSX vyniká jako spolehlivé a na funkce bohaté řešení. Excel-Writer-XLSX je open source modul Perl, který umožňuje vytváření a manipulaci se soubory Excel ve formátu XLSX, což je výchozí formát používaný aplikací Microsoft Excel od roku 2007. Poskytuje vývojářům softwaru pohodlnou sadu nástrojů a funkcí pro generovat, upravovat a formátovat excelové tabulky, což z nich činí základní zdroj pro automatizaci úloh zpracování dat.

Knihovna Excel-Writer-XLS Perl otevírá svět možností pro vývojáře, kteří chtějí programově pracovat se soubory Excelu. Součástí knihovny je několik důležitých funkcí, jako je zpracování více listů, práce s řetězci a čísly, podpora formátování buněk, práce se vzorci, vkládání a správa obrázků, práce s grafy, podpora ověřování dat, podmíněné formátování, vkládání a správa tabulek , Podpora formátů bohatých řetězců, zpracování hypertextových odkazů, možnosti nastavení stránky a tisku a mnoho dalších.

Excel-Writer-XLSX je všestranná a snadno použitelná knihovna jazyka Perl, která zjednodušuje generování souborů Excel a manipulaci s nimi. Knihovna podporuje vytváření vzorců v buňkách a poskytuje několik funkcí pro nastavení vzorců pomocí standardní syntaxe Excelu, což umožňuje vývojářům provádět výpočty a automatizovat analýzu dat v rámci jejich aplikací v Perlu. Ať už potřebujete generovat sestavy, zpracovávat velké datové sady nebo integrovat funkce Excelu do svých aplikací v Perlu, Excel-Writer-XLSX poskytuje potřebné nástroje pro zefektivnění vašeho pracovního postupu.

Previous Next

Začínáme s Excel-Writer-XLSX

Doporučený způsob instalace Excel-Writer-XLSX je pomocí standardní procedury Perl. Pro bezproblémovou instalaci použijte prosím následující příkaz.

Nainstalujte Excel-Writer-XLSX přes CPAN

cpan Excel::Writer::XLSX 

Můžete si jej také stáhnout přímo z GitHub.

Vytvářejte a spravujte excelovou tabulku pomocí Perlu

Knihovna Excel-Writer-XLSX s otevřeným zdrojovým kódem umožňuje vývojářům softwaru vytvářet a manipulovat s tabulkami Excelu v aplikacích Perl. Umožňuje generování nových excelových tabulek od začátku s pouhými několika řádky kódu Perl. Poskytuje funkce pro definování listů, nastavení hodnot buněk, formátování buněk a použití různých možností stylů, jako je velikost písma, tučné písmo/kurzíva, ohraničení buněk, barvy pozadí a další. Tato flexibilita umožňuje vytvářet vizuálně přitažlivé a informativní tabulky. Následující příklad ukazuje, jak mohou vývojáři softwaru vytvořit tabulku Excel a naplnit list daty zadáním indexů řádků a sloupců pomocí příkazů Perl.

Jak vytvořit soubory aplikace Excel pomocí rozhraní Perl API?

use Excel::Writer::XLSX;

// initialize a new Excel workbook and add a worksheet:

my $workbook = Excel::Writer::XLSX->new('output.xlsx');
my $worksheet = $workbook->add_worksheet();

//Populate the worksheet with data by specifying row and column indices

$worksheet->write('A1', 'Hello');
$worksheet->write('A2', 'Excel');
$worksheet->write('B1', 'Welcome');
$worksheet->write('B2', 'to');
$worksheet->write('C1', 'excel-writer-xlsx'); 

Přidávání a správa grafů v tabulkách pomocí Perlu

Vizualizace dat ve formě grafů je v Excelu běžným požadavkem. Open source knihovna Excel-Writer-XLSX nabízí podporu pro vytváření různých typů grafů, včetně sloupcových grafů, spojnicových grafů, koláčových grafů a dalších. Vývojáři softwaru mohou specifikovat rozsah dat grafu, přizpůsobit vzhled grafu a přidat nadpisy, štítky a legendy pro vylepšení vizuální reprezentace dat. Následující příklad ukazuje, jak vložit graf do listu aplikace Excel pomocí kódu Perl.

Jak přidat graf do listu aplikace Excel pomocí kódu Perl?

 my $chart = $workbook->add_chart(type => 'column', embedded => 1);

$chart->add_series(
    categories => '=Sheet1!$A$1:$A$3',
    values     => '=Sheet1!$B$1:$B$3',
);

$worksheet->insert_chart('C4', $chart);

Import a export dat ze souboru aplikace Excel

Open source knihovna Excel-Writer-XLSX usnadňuje vývojářům softwaru import a export dat ze souboru aplikace Excel v aplikacích Perl. Knihovna podporuje bezproblémový import a export dat z různých zdrojů dat. Dokáže číst data z polí, hashů, výsledků databázových dotazů a souborů CSV, takže je vhodný pro naplnění tabulek aplikace Excel existujícími daty. Podobně umožňuje export dat z tabulek Excelu do těchto formátů, což usnadňuje extrakci dat a integraci do jiných systémů.

 Čeština