Spreadsheet Rozhraní API pro formát souborů pro PHP

 
 

Vytvářejte, upravujte a zpracujte soubory tabulkových procesorů prostřednictvím rozhraní API PHP

Kolekce Open Source PHP Spreadsheet API, která umožňuje vývojářům softwaru snadno číst, psát, manipulovat, upravovat a převádět soubory ODS, XLSX, XLS, CSV a HTML.Vývojáři mohou vytvářet, číst, ověřovat, konvertovat, manipulovat a spravovat tabulky v hlavních tabulkových formátech, jako jsou XLS, XLSX, XLSM, XLTX, CSV, SpreadsheetML, ODS a další s pomocí open source PHP knihoven tabulek. Schopnost číst a zapisovat tabulky v různých formátech, pracovat se vzorci, přidávat listy, slučovat buňky nebo řádky, používat vzorce a ověřovat data pro zaručení přesnosti a konzistence jsou jen některé z klíčových schopností. Kromě toho mohou být knihovny rozšiřovány a přizpůsobeny vývojáři softwaru tak, aby uspokojily konkrétní potřeby projektu, což dále zvyšuje jejich všestrannost. S pomocí živé komunity, která tyto knihovny obklopuje, mohou vývojáři rychle vyřešit problémy a uvést osvědčené postupy do praxe díky bohaté dokumentaci, častým aktualizacím a poskytované vzájemné podpoře.

 Čeština