1. produkty
  2.   Tabulka
  3.   Python
  4.   Aspose.Cells for Python via .NET

Aspose.Cells for Python via .NET

 
 

C# .NET API pro vytváření a převod Excelových tabulek

Užitečná knihovna Pythonu umožňuje vývojářům programově generovat, upravovat, manipulovat a převádět tabulky Microsoft Excel.

Aspose.Cells pro Python přes .NET je velmi užitečná a flexibilní knihovna, která umožňuje vývojářům vytvářet a manipulovat se soubory Microsoft Excel programově pomocí kódu Python. Knihovna poskytuje podporu pro širokou škálu formátů souborů Microsoft Excel, včetně XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM, XLAM a tak dále. Tato knihovna je postavena na .NET frameworku a poskytuje snadno použitelné rozhraní pro vývojáře Pythonu pro přístup k funkcím knihovny Aspose.Cells.

Aspose.Cells pro Python prostřednictvím rozhraní .NET API je dobře zdokumentován a je k dispozici spousta příkladů a ukázkových kódů, které vývojářům pomohou začít. Součástí knihovny je několik důležitých funkcí, jako je přidávání nových listů, kopírování nebo přesouvání listů mezi sešity, vytváření automatických filtrů, přidávání komentářů do buněk Excelu, vykreslování listů na rastrové obrázky, vykreslování listů do PDF, implementace třídění dat, výpočty složité vzorce Excelu, vkládání hypertextových odkazů pro propojení dat, ochrana/odstranění ochrany listů, vytváření kontingenčních tabulek a kontingenčních grafů, šifrování souborů, úprava orientace stránky, měřítko stránky, nastavení velikosti papíru, použití formátování všech znaků a mnoho dalších.

S Aspose.Cells pro Python přes .NET se velmi snadno manipuluje a usnadňuje práci vývojářům softwaru tím, že jim poskytuje komplexní sadu funkcí pro vytváření, čtení, zápis, tisk, export a manipulaci se soubory Excel. Knihovna poskytuje sadu tříd a metod Pythonu, které mapují přímo funkčnost knihovny Aspose.Cells. Díky tomu mohou vývojáři snadno pracovat se soubory aplikace Excel, aniž by museli psát složitý kód .NET. Knihovna poskytuje vysoce výkonnou správu paměti a optimalizované spouštění kódu, což usnadňuje rychlé a efektivní spouštění velkých souborů aplikace Excel.

Previous Next

Začínáme s Aspose.Cells pro Python přes .NET

Aspose.Cells pro Python přes .NET je distribuován jako ZIP archiv. K instalaci potřebujete Python 3.6 nebo vyšší verze. Aspose.Cells pro Python můžete snadno použít přes .NET z pypi pomocí následujícího příkazu.

Instalovat Aspose.Cells pro Python přes .NET přes pypi

 $ pip install aspose-cells-python 
Můžete si jej také stáhnout přímo z stránky vydání produktu Aspose.

Vytváření tabulek Excel pomocí rozhraní Python API

Aspose.Cells pro Python přes .NET obsahuje kompletní podporu pro vytváření a správu tabulek Microsoft Excel pomocí příkazů Pythonu. Knihovna obsahuje několik důležitých funkcí pro vytváření a správu jednoduchých nebo složitých tabulek, jako je přidávání nového listu do existujícího sešitu, vytváření sdílených listů, kopírování a přesouvání listů, přidávání obrázků a grafů do listů, důležitý text do tabulky, nahrazování textu v listech , správa vlastností dokumentu, přidávání stylů pro formátování obsahu, slučování řádků a sloupců a mnoho dalších.

Vytvoření nového sešitu v různých formátech prostřednictvím rozhraní Python API

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook

# Create an instance of the Workbook class.
workbook = Workbook()

# Insert the words Hello World! into a cell accessed.
workbook.worksheets.get(0).cells.get("A1").put_value("Hello World")

# Save as XLS file
workbook.save("output.xls")

# Save as XLSX file
workbook.save("output.xlsx")

# Save as ods file
workbook.save("output.ods")

Chraňte tabulku Excel pomocí rozhraní Python API

Aspose.Cells pro Python prostřednictvím .NET poskytuje úplnou možnost ochrany a deaktivace jejich tabulkových dokumentů v Excelu uvnitř jejich vlastních aplikací Python. Knihovna umožňuje vývojářům softwaru zabránit ostatním v přístupu k datům v souborech aplikace Excel, chránit soubor aplikace Excel heslem, zabránit zobrazení skrytých listů, chránit strukturu vašeho excelového sešitu heslem, uzamknout celý excelový list před náhodnou nebo záměrnou změnou, přesunem nebo mazání dat v listu a tak dále.

Otevírání šifrovaných souborů aplikace Excel prostřednictvím Pythonu

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook, LoadOptions, LoadFormat

# The path to the documents directory.
dataDir = ""

# Opening Microsoft Excel 2007 Xlsx Files
loadOptions = LoadOptions(LoadFormat.XLSX)

# Specify the password
loadOptions.password = "1234"

# Create a Workbook object and opening the file from its path
wbEncrypted = Workbook(dataDir + "EncryptedExcel.xlsx", loadOptions)
print("Encrypted excel file opened successfully!")

Použití vzorců ke zpracování dat prostřednictvím rozhraní Python API

Aspose.Cells pro Python přes .NET obsahuje schopnost zpracovávat data pomocí vzorců a funkcí. Knihovna poskytuje velkou sadu vestavěných funkcí a vzorců, které umožňují vývojářům softwaru snadno počítat složité výpočty. Knihovna podporuje obrovskou sadu matematických, řetězcových, booleovských, datum/čas, statistických, databázových, vyhledávacích a referenčních vzorců. Kromě toho je také možné přidat uživatelem definované vzorce, které uživatelé chtějí zahrnout jako doplněk aplikace Excel. Můžete také použít maticový vzorec nebo přidat vzorec referenčního stylu R1C1 do buňky uvnitř vašich aplikací Python.

Konverze tabulky Excel přes Python API

Aspose.Cells pro Python prostřednictvím rozhraní .NET API je velmi užitečný nástroj pro převod tabulkového procesoru Excel do jiných podporovaných formátů souborů v aplikacích Python. Součástí knihovny je několik důležitých funkcí, jako je xportování tabulek do formátu Markdown, převod tabulky Excel do PDF, sešitu do XPS, převod souborů Excel do OpenOffice a LibreOffice Calc, sešit Excelu do MHTML, převod sešitu na JSON, Excel na TIFF a mnoho dalších.

Převod tabulek Excelu do jiných formátů souborů pomocí rozhraní Python API

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook,SaveFormat
 
#load file to be converted
wk = Workbook("Book.xlsx");

#Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wk.save("output.pdf", SaveFormat.PDF);

wk.save("output.xps", SaveFormat.XPS);

wk.save("houtput.html", SaveFormat.HTML);
 Čeština