1. produkty
  2.   Video
  3.   .NET
  4.   MediaToolkit
 
  

Knihovna Free.NET pro manipulaci s formáty souborů videa

Převod a zpracování video souborů přes .NET API.

MediaTookit API is a wrapper for FFmpeg. It is a free multimedia framework containing multiple video codecs.

Pomocí rozhraní API můžete překládat metadata videa a překódovat video do jiných formátů pomocí parametrů, jako je Bitová rychlost, Snímková frekvence, Rozlišení, Poměr stran, Pozice hledání, Trvání, Vzorkovací frekvence a Formát média.

Previous Next

Začínáme s MediaToolkit

Nejlepší způsob, jak nainstalovat MediaToolkit, je přes NuGet, můžete spustit následující příkaz a nainstalovat MediaToolkit do vaší aplikace.

Nainstalujte MediaToolkit z NuGet

 Install-Package MediaToolkit

Zdarma C# API pro načtení video metadat

API umožňuje vývojářům získávat metadata formátů video souborů. Vývojáři mohou extrahovat zvuková metadata ze svých vlastních aplikací. Aby bylo možné získat metadata formátu zvukového souboru, poskytuje rozhraní API metodu GetMetadata(). Pomocí následujících řádků kódu můžete snadno získat metadata formátu zvukového souboru.

Načíst metadata zvuku

  1. Importujte soubor MediaFile
  2. Inicializujte engine MediaToolkit a získejte metadata zvuku pomocí metody Engine.GetMetadata(inputFile) a předejte MediaFile jako parametr
  3. Tisk metadat

Získejte metadata zvuku prostřednictvím bezplatného rozhraní C# API

var inputFile = new MediaFile {Filename = @"C:\Path\Audio.mp3"};
using (var engine = new Engine())
{
  engine.GetMetadata(inputFile);
}
Console.WriteLine(inputFile.Metadata.Duration);
 Čeština