JavaScript API til at beskære billeder

Open Source JavaScript-bibliotek, der understøtter beskæring af JavaScript-apps.

Cropper er et open source JavaScript-bibliotek, der tillader beskæring af billeder i din browser. Ved at bruge API'et kan du tilføje forbedrede beskæringsfunktioner til din applikation med 27 forskellige metoder, 39 forskellige muligheder og 6 begivenheder. Ved at bruge API'et kan du nemt arbejde og beskære dine billeder i din browser.

Dette bibliotek understøtter en bred vifte af beskæringsfunktioner. Det understøtter beskæring af billeder via berøringsskærm, zoom, rotation, skalering og vending, brug af flere beskærere, tillader beskæring af billeder på lærred, tillader beskæring af billeder på browser-side lærred med understøttelse af kryds-browser.

Previous Next

Kom godt i gang med Cropper

Den anbefalede måde at installere cropper på via NPM. Brug venligst følgende kommando til at installere det.

Installer cropper via NPM

 npm install cropperjs 

Beskær billeder i JavaScript-apps

Cropper-biblioteket giver softwareprogrammører mulighed for programmæssigt at beskære deres billeder ved hjælp af JavaScript. For at beskære et billede skal du indlæse billedet og sikre, at størrelsen på billedet passer perfekt til beholderen. Når du har dit billede klar, kan du udføre et sæt beskæringsfunktioner på de givne x- og y-koordinater, herunder rotation, vending, skalering og indstilling af højde og bredde i henhold til dit krav. .

Beskær billede og gem det via JavaScript API

 // vars
let result = document.querySelector('.result'),
img_result = document.querySelector('.img-result'),
img_w = document.querySelector('.img-w'),
img_h = document.querySelector('.img-h'),
options = document.querySelector('.options'),
save = document.querySelector('.save'),
cropped = document.querySelector('.cropped'),
dwn = document.querySelector('.download'),
upload = document.querySelector('#file-input'),
cropper = '';
// on change show image with crop options
upload.addEventListener('change', e => {
 if (e.target.files.length) {
  // start file reader
  const reader = new FileReader();
  reader.onload = e => {
   if (e.target.result) {
    // create new image
    let img = document.createElement('img');
    img.id = 'image';
    img.src = e.target.result;
    // clean result before
    result.innerHTML = '';
    // append new image
    result.appendChild(img);
    // show save btn and options
    save.classList.remove('hide');
    options.classList.remove('hide');
    // init cropper
    cropper = new Cropper(img);
   }
  };
  reader.readAsDataURL(e.target.files[0]);
 }
});
// save on click
save.addEventListener('click', e => {
 e.preventDefault();
 let imgSrc = cropper.getCroppedCanvas({
  width: img_w.value // input value
 }).toDataURL();
 cropped.classList.remove('hide');
 img_result.classList.remove('hide');
 cropped.src = imgSrc;
 dwn.classList.remove('hide');
 dwn.download = 'imagename.png';
 dwn.setAttribute('href', imgSrc);
});

Beskær billeder i browser ved hjælp af JavaScript

Du kan tilføje billedbeskæringsfunktionalitet i dine apps, og brugere kan beskære billeder direkte fra browseren. Brugere kan uploade eller trække-slip billeder i browseren og anvende beskæringsfunktioner på den. API'en giver kompatibilitet på tværs af browsere. API'en fungerer fint med den nyeste version af Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge og Internet Explorer.

Beskær billeder online via JavaScript

 //instantiate Cropper
var cropper = canvas.cropper({
 aspectRatio: 16 / 9
});
//Crop Image
$('#btnCrop').click(function() {
 // Get a string base 64 data url
 var croppedImageDataURL = canvas.cropper('getCroppedCanvas').toDataURL("image/png");
 $result.append( $('').attr('src', croppedImageDataURL) );
});

Brug af beskæringsmetoder i JavaScript

For at give fleksibilitet giver API'en en masse metoder til at beskære billeder. Disse metoder hjælper udvikleren med nemt at tilføje billedbeskæringsfunktioner til applikationen. API'en giver metoden crop() til at beskære billedet. Desuden kan du bruge reset(), clear(), replace(), enable(), disable(), destroy(), move(), zoom(), rotate(), scale(), getData(), setData (), getCanvasData() og mere.

Zoom lærred til absolut forhold via JavaScript

 cropper.zoomTo(1); // 1:1 (canvasData.width === canvasData.naturalWidth)
const containerData = cropper.getContainerData();
// Zoom to 50% from the center of the container.
cropper.zoomTo(.5, {
 x: containerData.width / 2,
 y: containerData.height / 2,
});
 Dansk