1. Produkter
 2.   Billede
 3.   .NET
 4.   SmartCrop.net
 
  

Open Source .NET-bibliotek til billedbehandling

Open Source .NET API til smart beskæring af indholdsbevidste billeder.

Hvad er SmartCrop.net?

SmartCrop.net er en gratis og open source API, der gør det muligt for .NET-udvikleren at beskære billeder automatisk. Dette er en .NET Standard-port af smartcrop.js. API'en er indholdsbevidst og bruger et sæt algoritmer til at beskære billeder. API'en registrerer automatisk ansigt ved at bruge en enkel, relativt hurtig, lille og generisk algoritme. Den finder ansigtet ved at finde områder med en farve som hud. API'en implementerer et sæt algoritmer som at finde regioner med høj opløsning, finde kanter og generere et sæt kandidatafgrøder.

Previous Next

Kom godt i gang med SmartCrop.net

Den anbefalede måde at installere SmartCrop.net på via NuGet. Brug venligst følgende kommando til at installere det.

Installer SmartCrop.net via NuGet

Install-Package Smartcrop.net -Version 1.0.2-beta

Smart Crop-billeder via gratis C# API

Open-source SmartCrop.net-biblioteket giver .NET-udviklere mulighed for at beskære billeder med programmering. Baseret på API-algoritmen finder API'et områder med høj mætning, finder farve med hudtoner og finder kanter og giver et smart gæt til at beskære billedet. Ved at bruge følgende kode kan du nemt få en smart beskæring til dit billede

Smart Crop-billede i .NET

 1. Åbn billedet ved hjælp af metoden File.OpenRead() og send filnavnet
 2. Find den bedste beskæring ved hjælp af metoden ImageCrop(200, 200).Crop(image). Metoden tager højde og bredde som argumenter
 3. Få den bedste afgrøde

Beskær billede i .NET

using (var image = File.OpenRead("image.jpg"))
{
    // find best crop
    var result = new ImageCrop(200, 200).Crop(image);
    Console.WriteLine(
    $"Best crop: {result.Area.X}, {result.Area.Y} - {result.Area.Width} x {result.Area.Height}");
}
});
 Dansk