1. Produkter
 2.   Regneark
 3.   GO
 4.   Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Aspose.Cells Cloud SDK for Go

 
 

Gå API for at oprette og konvertere Excel-regneark

Opret, modificer, manipuler, udskriv, pars, opdel, flet og konverter Excel-regnearksdokumenter i skyen ved hjælp af Go Excel-biblioteket.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go er en kraftfuld og pålidelig cloud-baseret løsning, der giver softwareudviklere mulighed for at arbejde med Excel-filer i skyen. En af de vigtigste fordele ved at bruge Aspose.Cells Cloud SDK for Go er, at den er cloud-baseret. Det betyder, at du nemt kan få adgang til dine Excel-filer fra hvor som helst og på enhver enhed. Så brugerne behøver ikke at installere nogen software eller bekymre sig om filkompatibilitetsproblemer, og alt håndteres sikkert i skyen. SDK'et kan bruges til at udvikle softwareapplikationer til en lang række operativsystemer, såsom Windows, Linux, Mac OS og mange andre.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go har inkluderet et rigt sæt funktioner, der kan hjælpe softwareudviklere med at automatisere mange Excel-relaterede opgaver, såsom at udføre komplekse beregninger, formatere celler, tilføje diagrammer og meget mere. Det er meget nemt at håndtere og har givet understøttelse af nogle populære Microsoft Excel-filformater såsom XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML, DIF, PDF, XPS, TIFF, SVG, SXC, FODS og mange flere. Brug af Aspose.Cells Cloud SDK-softwareudviklere kan beskytte deres Excel-filer med en adgangskode samt ophæve filer, der er beskyttet med adgangskode.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go er meget nem at håndtere og har inkluderet adskillige avancerede funktioner, der gør det muligt for softwareudviklere at manipulere Microsoft Excel-regneark, såsom anvendelse af automatisk filtrering, håndtering af pivottabeller, håndtering af betinget formatering, konvertering af ListObject eller tabel til en celleområde, administrer rækker og celler, søg og erstat tekst i Excel-regneark, tilføjelse af en baggrund i projektmappen, indsættelse af form på et regneark, tilføj en pivottabel på et Excel-regneark, skjul rækker på et Excel-regneark, automatisk tilpasning af kolonner på projektmappen og mange flere.

Previous Next

Kom godt i gang med Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Den anbefalede måde at installere Aspose.Cells Cloud SDK for Go på er at bruge GitHub. Brug venligst følgende kommando for en problemfri installation.

Installer Aspose.Cells Cloud SDK for Go via GitHub

go get -u github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/cellsapi 
Du kan også downloade det direkte fra Aspose-produktudgivelsessiden.

Beskyt Excel-fil via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK har inkluderet en meget nyttig funktion, der gør det muligt for softwareudviklere at beskytte Excel Spreadsheet mod uautoriseret adgang i deres egne Go-applikationer. Biblioteket har inkluderet forskellige funktioner til at beskytte Excel-regneark, såsom tilføjelse af digital signatur til Excel-projektmappe, beskytte Excel-filer uden at bruge lager, kryptere Excel-projektmapper, dekryptere Excel-projektmapper, ophæve Excel-projektmapper, låse op for Excel-filer uden at bruge lager og så videre. Følgende eksempel viser, hvordan softwareudviklere kan tilføje digital signatur til deres Excel-projektmappe i Go-applikationer.

Tilføj digital signatur til Excel-projektmappe via GO

package main
import (
"os"
asposecellscloud "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v22"
)

func main() {
instance := asposecellscloud.NewCellsApiService(os.Getenv("ProductClientId"), os.Getenv("ProductClientSecret"))
uploadOpts := new(asposecellscloud.UploadFileOpts)
uploadOpts.Path = "roywang.pfx"
file, err := os.Open("roywang.pfx")
if err != nil {
return
}
_, _, err = instance.UploadFile(file, uploadOpts)

if err != nil {

return

}

requestOpts := new(asposecellscloud.CellsWorkbookPostDigitalSignatureOpts)
requestOpts.Digitalsignaturefile = "roywang.pfx"
requestOpts.Folder = "CellsTests"
requestOpts.Name = "Book1.xlsx"
requestOpts.Password = "123456"
_, _, err = instance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(requestOpts)

if err != nil {
return

}

}

Eksporter Excel-projektmappe og interne objekter via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK har inkluderet meget kraftfulde funktioner til eksport af en Excel-projektmappe og dens interne objekter til andre understøttede filformater i Go-applikationer. Det gør det muligt at eksportere projektmappe, listeobjekt, diagram, form, billede og mange andre objekter fra excel-fil til et bestemt format, såsom PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS og så videre. Følgende eksempler viser, hvordan du eksporterer Excel-projektmappen til PDF-format ved hjælp af Go-kommandoer.

Eksporter Excel-projektmappen til PDF-format via Go API

outputFile := "Book1.pdf"

pdfSaveOptions := &models.PdfSaveOptions{
  OnePagePerSheet:  true,
  Quality:     "Print",
  SecurityOptions: &models.PdfSecurityOptions{ 
    // set PDF security options if needed
  },
}

exportRequest := &cellsapi.PostWorkbookSaveAsRequest{
  Name:      "Book1.xlsx",
  Newfilename:  outputFile,
  SaveOptions:  pdfSaveOptions,
  Folder:     "input",
  Format:     "pdf",
}

_, _, err = cellsApi.PostWorkbookSaveAs(context.Background(), exportRequest)
if err != nil {
  fmt.Println("Error:", err)
  return
}

Opret og administrer Excel-projektmappe via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK gør det muligt for softwareudviklere at oprette og ændre Excel-projektmappe uden at bruge Microsoft Office Excel eller nogen anden applikation. Biblioteket har inkluderet forskellige funktioner til at arbejde med Excel-regneark, såsom at generere en tom Excel-projektmappe, oprette Excel-projektmappe fra en skabelonfil, tilføje nyt regneark til eksisterende projektmappe, omdøbe regneark, indsætte diagram til eksisterende projektmappe, generere Excel-projektmappe fra en smart markør skabelon og mange flere.

Opret en ny Excel-projektmappe via Go API

ctx := context.Background()
request := &models.PutWorkbookCreateRequest{
  Name: "MyWorkbook.xlsx",
}
response, _, err := cellsApi.PutWorkbookCreate(ctx, request)
if err != nil {
  fmt.Println("Error creating workbook:", err)
  return
}
fmt.Println("Workbook created successfully:", response.Status)

Opret og administrer rækker/kolonne via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK gør det nemt for softwareudviklere at arbejde med Excel-regnearkrækker og -kolonner ved hjælp af Go-kommandoer. Biblioteket understøtter tilføjelse af tomme rækker eller kolonner på et Excel-regneark, sletning af udvalgte rækker eller kolonner fra regneark, kopiering af rækker eller kolonner på regneark, skjul rækker eller kolonner på et Excel-regneark, automatisk tilpasning af rækker eller kolonner i en Excel-projektmappe, gruppering af rækker. eller kolonner på et Excel-regneark og mange flere.

Kopiér en række fra én placering til en anden i et regneark ved hjælp af Go SDK

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/model"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api/cellsapi"
)
func main() {
  // Set up authentication and initialization
  configuration := cellsapi.NewConfiguration()
  configuration.AppKey = "your_app_key"
  configuration.AppSid = "your_app_sid"
  cellsAPI := api.NewCellsApiWithConfig(configuration)
  // Copy the row from source location to destination location
  sourceWorksheet := "Sheet1"
  sourceRowIndex := int32(1)
  destinationRowIndex := int32(2)
  copyOptions := &model.CopyOptions{
    ColumnNumber: nil,
    DestinationWorksheet: nil,
    Range: "",
    RowNumber: &destinationRowIndex,
    Worksheet: &sourceWorksheet,
  }

  _, err := cellsAPI.PostWorksheetRows(context.Background(), "test.xlsx", sourceWorksheet, sourceRowIndex, 1, copyOptions)

  if err != nil {
    fmt.Println("Error: ", err)
    os.Exit(1)
  }

  fmt.Println("Row copied successfully")
}
 Dansk