1. Produkter
 2.   Regneark
 3.   Perl
 4.   Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

 
 

Gratis Perl API til oprettelse og konvertering af Excel-filer

Perl REST API, der giver programmører mulighed for at oprette, redigere, manipulere og konvertere Microsoft Excel- og OpenOffice-regneark i skybaserede applikationer.

I nutidens datadrevne verden er Excel-regneark blevet en integreret del af forretningsdriften. Fra dataanalyse og rapportering til komplekse beregninger tilbyder Excel en alsidig platform til styring og manipulation af data. For at udnytte kraften i Excel i skyen kan udviklere henvende sig til Aspose.Cells Cloud SDK til Perl. Dette softwareudviklingssæt (SDK) giver et omfattende sæt værktøjer og funktionaliteter til at arbejde med Excel-filer, hvilket muliggør problemfri integration i Perl-applikationer. Det har inkluderet understøttelse af nogle populære regnearks filformater, såsom XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT, HTML, MHTML og så videre.

Aspose.Cells Cloud SDK til Perl fungerer som en bro mellem dine Perl-applikationer og de kraftfulde funktioner i Aspose.Cells Cloud, en cloud-baseret tjeneste til Excel-filbehandling. Med denne SDK kan softwareudviklere ubesværet udføre en lang række opgaver, såsom at oprette Excel-filer fra bunden, ændre eksisterende Excel-filer, konvertere Excel-filer til mange andre understøttede filformater, udtrække data fra regneark, generere rapporter, skabe visuelt tiltalende diagrammer , tilføjelse af diagrammer til Excel-rapporter, Tilføj eller fjern et celleområde til betinget formatering, Indsæt eller slet, indsæt eller flet projektmapper, vandret eller veAspose.Cells Cloud SDK til Perl

Aspose.Cells Cloud SDK til Perl omfattende funktioner giver softwareudviklere et robust værktøjssæt til at arbejde med Excel-filer, hvilket giver dem mulighed for nemt at bygge effektive og funktionsrige applikationer. SDK'et giver en enkel og omfattende API-dokumentation sammen med kodeeksempler, hvilket gør det nemt for udviklere at komme hurtigt i gang. Med problemfri integration, omfattende dokumentation og fokus på sikkerhed gør det softwareudviklere i stand til at bygge kraftfulde og effektive Excel-drevne løsninger i skyen. Denne skybaserede Perl SDK er et værdifuldt aktiv for enhver Perl-udvikler, der ønsker at strømline deres Excel-filhåndteringsprocesser.

Previous Next

Kom godt i gang med Aspose.Cells Cloud SDK til Perl

For at bruge Aspose.Cells Cloud SDK til Perl skal du have Perl installeret på dit system. Den anbefalede måde at installere SDK på er at bruge Comprehensive Perl Archive Network (CPAN). Brug venligst følgende kommando for en problemfri installation.

Installer Aspose.Cells Cloud SDK til Perl T via CPAN

cpan AsposeCellsCloud 

Du kan også downloade den direkte fra GitHub.

Opret Excel-regneark på forskellige måder via Swift API

Aspose.Cells Cloud SDK til Perl har inkluderet komplet support til at generere og administrere Excel-regnearksdokumenter i forskellige filformater i Swift-applikationer. Biblioteket gør det muligt for softwareudviklere at oprette og administrere projektmapper på forskellige måder, såsom oprettelse af en tom projektmappe fra bunden, oprettelse af en Excel-projektmappe med en smart markørskabelon eller oprettelse af en Excel-projektmappe med en skabelonfil, få sidetal i en Excel-projektmappe, indstil og ryd adgangskode til en Excel-projektmappe, automatisk tilpasning af kolonner på en Excel-projektmappe og mange flere.

Opret en ny Excel-fil i Cloud via Perl API

Aspose.Cells Cloud SDK til Perl har inkluderet en meget stærk understøttelse af Excel-regnearksoprettelse og -manipulation i forskellige filformater såsom XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM og så videre. SDK giver softwareudviklere mulighed for at oprette nye Excel-filer fra bunden, ændre eksisterende, indsætte billeder, tilføje ny projektmappe, flette projektmapper og udtrække specifikke data ved hjælp af en enkel og intuitiv API. Du kan blandt andet tilføje eller fjerne regneark, indsætte eller slette rækker og kolonner, anvende formatering og angive formler. De følgende eksempler viser, hvordan softwareudviklere kan oprette en tom projektmappe i deres egne Perl-applikationer.

Opret en tom projektmappe i Perl-applikationer

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorkbookCreateExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorkbookCreateRequest request = new PutWorkbookCreateRequest { name = "Book1.xlsx", folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorkbookCreate(request);
    }
  }
}

Konvertering af Excel-regneark til andre formater via Perl

Aspose.Cells Cloud SDK til Perl har inkluderet en meget kraftfuld regnearkskonverter, der gør det muligt for softwareudviklere at indlæse og konvertere forskellige typer Excel-regneark til mange understøttede filformater med blot et par linjer Perl-kode. SDK'et muliggør problemfri konvertering mellem forskellige regnearksformater, såsom XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, TXT, PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS og mange flere. Denne alsidighed sikrer kompatibilitet på tværs af forskellige systemer og forenkler dataudveksling mellem forskellige applikationer. Følgende eksempel viser, hvordan softwareudviklere kan konvertere en Excel-fil via Perl API.

Hvordan konverteres en Excel-projektmappe via Perl API?

  @api = AsposeCellsCloud::CellsApi.new("appsid","appkey")
  my $format = 'pdf'; # replace NULL with a proper value
  my $password = undef; # replace NULL with a proper value
  my $out_path = undef; # replace NULL with a proper value
  my $Book1_data =undef;
  my @fileinfos = stat("D:\\Projects\\Aspose\\Aspose.Cloud\\Aspose.Cells.Cloud.SDK\\src\\TestData\\Book1.xlsx");
  my $filelength = @fileinfos[7];
  open(DATA, " $api, 'file'=>$name ,'folder' =>$folder) ; 
  $result = $api->cells_workbook_put_convert_workbook( workbook => $Book1_data, format => $format, password => $password, out_path => $out_path,folder =>$folder);conver

Arbejde med hyperlinks på en Excel-fil

Hyperlinks i Excel-filer giver en bekvem måde at navigere til andre steder, websteder eller filer hurtigt på. Aspose.Cells Cloud SDK til Perl har givet nogle vidunderlige funktioner til at arbejde med Excel-filer, hvilket giver softwareudviklere mulighed for effektivt, så de kan tilføje, ændre og fjerne hyperlinks i Excel-regneark programmatisk med blot et par linjer Perl-kode. Følgende eksempel viser, hvordan softwareudviklere kan ændre eksisterende hyperlinks i deres Perl-applikationer.

Hvordan ændres eksisterende hyperlinks i Excel-fil via Perl API?

use AsposeCellsCloud;

# Set up your credentials
my $api = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(client_id => "Your_App_SID", client_secret => "Your_App_Key");

# Specify the file name and worksheet name

my $filename = "sample.xlsx";
my $sheet_name = "Sheet1";
# Define the cell name of the hyperlink to be modified
my $cell_name = "A1";
# Define the new hyperlink URL and text
my $new_hyperlink_url = "https://www.updated-example.com";
my $new_hyperlink_text = "Updated Example Website";

# Update the hyperlink in the cell
my $response = $api->post_worksheet_hyperlink($filename, $sheet_name, $cell_name, $new_hyperlink_url, $new_hyperlink_text);

print "Hyperlink updated successfully.\n";

Opret og administrer diagrammer i Excel-fil via Perl

Aspose.Cells Cloud SDK til Perl gør det nemt for softwareudviklere at oprette et nyt diagram eller ændre eksisterende diagrammer i et Excel-regneark ved hjælp af Perl-kommandoer. Det er nemt at skabe visuelt tiltalende diagrammer og grafer med SDK's diagramgenereringsfunktioner. Det giver softwareudviklere mulighed for dynamisk at generere forskellige typer diagrammer, tilpasse deres udseende og integrere dem i Excel-filer eller eksportere dem til billedformater. Følgende eksempel viser, hvordan du tilføjer diagram til Excel-regneark i Perl-applikationer.

Hvordan tilføjes diagram til Excel-regneark via Perl-kode?

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorksheetAddChartExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorksheetAddChartRequest request = new PutWorksheetAddChartRequest { name = "Book1.xlsx", sheetName = "Sheet4",
        chartType="pie",
        upperLeftRow = 5,
        upperLeftColumn = 5,
        lowerRightRow = 10,
        lowerRightColumn = 10,
        area = "C7:D11",
        isVertical = true, folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorksheetAddChart(request);
    }
  }
}
 Dansk