Συλλογή προγραμματιστών από API μορφής αρχείων ανοιχτού κώδικα

Διαβάστε, γράψτε, μετατρέψτε και χειριστείτε αρχεία από το Microsoft Office, το OpenOffice, το PDF, το 3D, το CAD και πολλές άλλες δημοφιλείς κατηγορίες.

 
 

API μορφής αρχείου επεξεργασίας κειμένου Επιτρέψτε στους προγραμματιστές να φορτώνουν, να δημιουργούν, να τροποποιούν και να επεξεργάζονται αρχεία Microsoft Word μέσα από εφαρμογές Java, .NET, Python, JavaScript και PHP.

 

API μορφής αρχείου PDF Ένα ισχυρό σύνολο API επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να διαβάζουν, να δημιουργούν ή να επεξεργάζονται αρχεία PDF χρησιμοποιώντας Open Source Free Java, .NET, PHP, Python, Go & C++ API.

 

API μορφής αρχείου παρουσίασης Βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα για φόρτωση, δημιουργία και τροποποίηση αρχείων Microsoft PowerPoint χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού Java και PHP.

 

API μορφής αρχείου υπολογιστικού φύλλου Φορτώστε, διαβάστε, δημιουργήστε, τροποποιήστε και χειριστείτε αρχεία Microsoft Excel με τη βοήθεια βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα .NET, Java, Python, JavaScript, Perl, Swift και PHP.

 

API μορφοποίησης αρχείου email Φορτώστε και επεξεργαστείτε αρχεία του Microsoft Outlook χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα .NET και Java.

 

API μορφής αρχείου διαγράμματος Φορτώστε, δημιουργήστε ή τροποποιήστε αρχεία Microsoft Visio από εφαρμογές Java, .NET και JavaScript.

 

API μορφής αρχείου EBook Φορτώστε, δημιουργήστε ή τροποποιήστε Μορφές αρχείων EBook από εφαρμογές Java, .NET και JavaScript.

 

API μορφής αρχείου CAD Διαβάστε, γράψτε, επεξεργαστείτε και επεξεργαστείτε αρχεία CAD (Computer Aided Desig) χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα που βασίζονται σε .NET, Java και Python.

 

API μορφής αρχείου OCR Διαβάστε, γράψτε, επεξεργαστείτε και επεξεργαστείτε αρχεία OCR (Optical Character Recognition) χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα που βασίζονται σε .NET, Java και C++.

 

API μορφοποίησης αρχείου 3D Διαβάστε, γράψτε, επεξεργαστείτε και επεξεργαστείτε αρχεία 3D χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα .NET, Java, JavaScript και C++.

 

API μορφής αρχείου συμπίεσης Βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα .NET για εργασία με δημοφιλείς μορφές αρχείων συμπίεσης όπως RAR, 7ZIP, ZIP, TAR και άλλα.

 

API μορφής αρχείου εικόνας Βιβλιοθήκες επεξεργασίας εικόνας ανοιχτού κώδικα για εργασία με δημοφιλείς μορφές αρχείων απεικόνισης όπως PNG, JPEG, BMP, TIFF και άλλα.

 

API μορφής αρχείου βίντεο API μορφής αρχείου βίντεο ανοιχτού κώδικα για εργασία με δημοφιλείς μορφές αρχείων βίντεο όπως MP4, WAV, AAC, MPP και άλλα.

 

API μορφής αρχείου ήχου API μορφής αρχείου ήχου ανοιχτού κώδικα για εργασία με δημοφιλείς μορφές αρχείων ήχου όπως MP3, WAW, AIFF, WMA και άλλα.

 
 
 Ελληνικά