1. Προϊόντα
  2.   3D
  3.   C++
  4.   Assimp
 
  

Βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα C++ για τρισδιάστατες μορφές δεδομένων

C++ API που παρέχει υποστήριξη για φόρτωση καθώς και επεξεργασία γεωμετρικών σκηνών από διάφορες μορφές 3D δεδομένων. Μπορείτε να το ενσωματώσετε με μηχανές παιχνιδιών και να το συνδέσετε με άλλες γλώσσες προγραμματισμού.

Το Asset-Importer-Lib (Assimp) είναι μια ισχυρή βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα που υλοποιείται σε C++. Δίνει στους προγραμματιστές λογισμικού τη δυνατότητα να φορτώνουν καθώς και να επεξεργάζονται γεωμετρικές σκηνές από διάφορες μορφές 3d-data μέσα στις δικές τους εφαρμογές C++. Η βιβλιοθήκη είναι ανεξάρτητη από την πλατφόρμα και παρέχει εύκολη ενσωμάτωση με μηχανές παιχνιδιών και σύνδεση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού.

Υπάρχουν πολλές μορφές αρχείων 3D σε όλο τον κόσμο και η βιβλιοθήκη Assimp έχει συμπεριλάβει υποστήριξη για αρκετές σημαντικές από αυτές. Η βιβλιοθήκη είναι πολύ καλά οργανωμένη και παρέχει υποστήριξη για 40+ μορφές αρχείων 3D όπως Collada, 3D Studio Max 3DS και ASE, Biovision BVH, Stanford Polygon Library, AutoCAD DXF, Neutral File Format, Autodesk DXF, Object File Format, Milkshape 3D, LightWave Scene και πολλά άλλα.

Η βιβλιοθήκη είναι πολύ χρήσιμη για την εισαγωγή στοιχείων από διάφορες πηγές μία φορά και την αποθήκευση τους σε μορφή συγκεκριμένης μηχανής για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Η τελευταία έκδοση περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη για εξαγωγή τρισδιάστατων αρχείων σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές αρχείων. Η βιβλιοθήκη υποστηρίζει λειτουργίες όπως βελτιωμένη τοποθεσία κρυφής μνήμης κορυφών, τριγωνοποίηση αυθαίρετων πολυγώνων, αναζήτηση εκφυλισμένων πολυγώνων, διαχωρισμός μεγάλων ματιών για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί της GPU, βελτιστοποίηση ματιών, διασφάλιση μέγιστης ακεραιότητας δεδομένων με επικύρωση της δομής εξόδου και των κόμβων για λιγότερες κλήσεις κλήσεων κ.λπ.

Previous Next

Ξεκινώντας με το Assimp

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης της βιβλιοθήκης Assimp είναι μέσω cmake. Πρώτα, πρέπει να εγκαταστήσετε το cmake. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για ομαλή εγκατάσταση. Για να δημιουργήσετε τη βιβλιοθήκη, απλώς ανοίξτε μια γραμμή εντολών, πλοηγηθείτε στον φάκελο repo και εκτελέστε το cmake.

Εγκαταστήστε το Assimp μέσω cmake

cmake CMakeLists.txt

Φόρτωση και επεξεργασία τρισδιάστατων μοντέλων μέσω βιβλιοθήκης C++

Η Open Asset Import Library (Assimp) έχει συμπεριλάβει υποστήριξη για πρόσβαση και φόρτωση μοντέλων 3D από ορισμένες κοινές μορφές τρισδιάστατων μοντέλων εντός εφαρμογών C++. Πρέπει να δώσετε τη διαδρομή προς το αρχείο τρισδιάστατου μοντέλου και θα ξεκινήσει η φόρτωση του μοντέλου. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε το στιγμιότυπο και να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο μέσα σε αυτό. Η βιβλιοθήκη θα φορτώσει και θα διαβάσει το μοντέλο με τέτοια σειρά που τα υλικά πρέπει να φορτωθούν πριν από τα πλέγματα και τα πλέγματα πριν από τους κόμβους.

Μετατροπή μοντέλων CAD μέσω C++

Το Open Source Library Assimp δίνει στους προγραμματιστές λογισμικού τη δυνατότητα να φορτώνουν και να μετατρέπουν μοντέλα CAD σε άλλα υποστηριζόμενα μοντέλα 3D χρησιμοποιώντας εφαρμογές C++. Πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του αρχείου CAD και μόλις φορτωθεί μπορείτε εύκολα να το μετατρέψετε σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές όπως DAE, STL, OBJ, PLY, STEP, 3MF, FBX και πολλά άλλα.

Εισαγωγή και εφαρμογή κινούμενων εικόνων σε μοντέλα

Η Open Asset Import Library (Assimp) δίνει στους προγραμματιστές λογισμικού τη δυνατότητα να εφαρμόζουν κινούμενα σχέδια στα μοντέλα χρησιμοποιώντας κώδικα C++. Η καλύτερη προσέγγιση θα είναι πρώτα να κάνετε κίνηση στους κόμβους στο γράφημα σκηνής και στη συνέχεια να υπολογίσετε τις μήτρες οστών από την τρέχουσα κατάσταση του γραφήματος σκηνής.

 Ελληνικά