1. Προϊόντα
  2.   3D
  3.   Java
  4.   Orson Charts
 
  

Βιβλιοθήκη Java ανοιχτού κώδικα για τρισδιάστατα γραφήματα

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε μια ευρεία ποικιλία τρισδιάστατων γραφημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα σε εφαρμογές από την πλευρά του πελάτη καθώς και από την πλευρά του διακομιστή χρησιμοποιώντας το Free Java API.

Το Orson Charts είναι μια πολύ ισχυρή βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στην εφαρμογή Java σας να δημιουργεί καθώς και να διαχειρίζεται μια μεγάλη ποικιλία τρισδιάστατων γραφημάτων με ευκολία. Τα δημιουργημένα τρισδιάστατα γραφήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές πελάτη καθώς και σε εφαρμογές διακομιστή. Μπορεί επίσης να εξαχθεί σε πολλές σημαντικές μορφές αρχείων όπως PDF, SVG, PNG, JPEG και πολλές άλλες.

Η βιβλιοθήκη Orson Charts παρέχει ευκολία στη χρήση για τους χρήστες και επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να παράγουν εκπληκτικούς διαδραστικούς πολλαπλούς τύπους γραφημάτων, όπως γραφήματα πίτας, γραφήματα ράβδων, γραφήματα γραμμών, γραφήματα περιοχής, γραφήματα διασποράς, γραφήματα επιφανειών κ.λπ. περιλαμβάνονται σημαντικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη χειραγώγηση γραφημάτων, όπως η δημιουργία γραφημάτων, η τροποποίηση γραφημάτων, η προβολή γραφημάτων, η απόδοση δεδομένων γραφημάτων, η υποστήριξη διαδραστικών γραφημάτων και πολλά άλλα.

Τα γραφήματα Orson είναι μια συνεπής και καλά τεκμηριωμένη βιβλιοθήκη που περιλάμβανε προγράμματα προβολής γραφημάτων με δυνατότητα ποντικιού. Περιλαμβάνει επίσης διαμορφώσιμη υποστήριξη συμβουλών εργαλείων. Υποστηρίζει επίσης ένα πρόγραμμα προβολής γραφημάτων με δυνατότητα ποντικιού που παρέχει περιστροφή 360 μοιρών καθώς και ζουμ.

Previous Next

Ξεκινώντας με τα γραφήματα Orson

Ο ευκολότερος και προτεινόμενος τρόπος εγκατάστασης των γραφημάτων Orson είναι μέσω του GitHub. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να εγκαταστήσετε τα γραφήματα Orson.

Εγκαταστήστε τα γραφήματα Orson μέσω του GitHub

gh repo clone jfree/orson-charts

Δημιουργία πολλαπλών γραφημάτων μέσω Java

Η βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα Orson Charts έχει παράσχει λειτουργικότητα για τη δημιουργία πολλαπλών τύπων γραφημάτων μέσα στις δικές τους εφαρμογές. Η βιβλιοθήκη παρέχει μερικές χρήσιμες μεθόδους για την κατασκευή κοινών τύπων γραφημάτων όπως γράφημα περιοχής, γράφημα ράβδων, γράφημα γραμμών, γράφημα με στοίβαξη ράβδων, γράφημα πίτας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να δώσετε έναν τίτλο για τα διαγράμματα. Τα γραφήματα μπορεί να έχουν απλούς τίτλους ή σύνθετους τίτλους. Μπορείτε εύκολα να τροποποιήσετε ένα υπάρχον στοιχείο γραφήματος, τίτλο και να ορίσετε το εύρος της επιλογής σας.

Εξαγωγή γραφημάτων σε PDF μέσω Java

Η βιβλιοθήκη Orson Charts επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να εξάγουν γραφήματα σε μορφή αρχείου PDF με μερικές μόνο γραμμές κώδικα Java. Αφού συνθέσετε τα στοιχεία του γραφήματος, ορίσετε τον τίτλο, το εύρος τιμών δεδομένων και τα πράγματα οριστικοποιηθούν, μπορείτε να το αποδώσετε εύκολα σε αρχείο PDF. Επιπλέον, το στοιχείο προβολής γραφημάτων επιτρέπει στους προγραμματιστές να μεγεθύνουν και να περιστρέψουν γραφήματα σε 360 μοίρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Απόδοση γραφημάτων σε μορφές SVG

Η προδιαγραφή SVG (Scalable Vector Graphics) είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που αναπτύχθηκε από την World Wide Web Consortium (W3C) από το 1999. Το SVG χρησιμοποιείται για τον ορισμό διανυσματικών γραφικών για τον Ιστό. Το σπουδαίο είναι ότι κάθε στοιχείο και κάθε χαρακτηριστικό στα αρχεία SVG μπορεί να κινηθεί. Η βιβλιοθήκη Orson Charts επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να εξαγάγουν γραφήματα σε μορφές SVG, PNG και JPEG με μερικές μόνο γραμμές κώδικα.

 Ελληνικά