1. Προϊόντα
  2.   Ήχος
  3.   .NET
  4.   MediaToolkit
 
  

Free.NET Library για χειρισμό μορφών αρχείων ήχου

Μετατροπή και επεξεργασία αρχείων ήχου μέσω .NET API.

MediaTookit API is a wrapper for FFmpeg. It is a free multimedia framework containing multiple audio codecs.

Χρησιμοποιώντας το API, μπορείτε να επιλύσετε μεταδεδομένα ήχου και να μετακωδικοποιήσετε τον ήχο σε άλλες μορφές χρησιμοποιώντας παραμέτρους όπως Ρυθμός bit, Ρυθμός καρέ, Ανάλυση, Αναλογία διαστάσεων, Θέση αναζήτησης, Διάρκεια, Ρυθμός δειγματοληψίας και Μορφή πολυμέσων.

Previous Next

Ξεκινώντας με το MediaToolkit

Ο καλύτερος τρόπος για να εγκαταστήσετε το MediaToolkit είναι μέσω του NuGet, μπορείτε να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή και να εγκαταστήσετε το MediaToolkit στην εφαρμογή σας.

Εγκαταστήστε το MediaToolkit από το NuGet

 Install-Package MediaToolkit

Δωρεάν C# API για ανάκτηση μεταδεδομένων ήχου

Το API επιτρέπει στους προγραμματιστές να ανακτούν μεταδεδομένα μορφών αρχείων ήχου. Οι προγραμματιστές μπορούν να εξαγάγουν μεταδεδομένα ήχου μέσα στις δικές τους εφαρμογές. Προκειμένου να ληφθούν μεταδεδομένα σε μορφή αρχείου ήχου, το API παρέχει τη μέθοδο GetMetadata(). Χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες γραμμές κώδικα, μπορείτε εύκολα να λάβετε μεταδεδομένα μορφής αρχείου ήχου.

Ανάκτηση μεταδεδομένων ήχου

  1. Εισαγωγή MediaFile
  2. Εκκινήστε το MediaToolkit's Engine και Λάβετε μεταδεδομένα ήχου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Engine.GetMetadata(inputFile) και περάστε το MediaFile ως παράμετρο
  3. Εκτύπωση Μεταδεδομένων

Ανάκτηση μεταδεδομένων ήχου μέσω C#

var inputFile = new MediaFile {Filename = @"C:\Path\Audio.mp3"};
using (var engine = new Engine())
{
  engine.GetMetadata(inputFile);
}
Console.WriteLine(inputFile.Metadata.Duration);
 Ελληνικά