ΠΑΛΗΑΝΘΡΩΠΟΣ API μορφοποίησης αρχείων για Python

 
 

API Python ανοιχτού κώδικα για μορφές αρχείων CAD

Δημιουργία, ανάγνωση και μορφές αρχείων CAD μέσω Python API

 Ελληνικά