Συμπίεση API μορφής αρχείου για C

 
 

Ανοιχτού κώδικα C API για αρχεία συμπίεσης

Εργαστείτε με δημοφιλείς μορφές αρχείων συμπίεσης όπως ZIP, TAR, RAR & GZIP μέσω C

 

Συμπεριλαμβάνονται API μορφής αρχείου συμπίεσης για C

 
 Ελληνικά