Βιβλιοθήκη διαγραμμάτων ανοιχτού κώδικα .NET Visio

Δημιουργήστε απλά αρχεία Visio XML (VDX) μέσω της δωρεάν βιβλιοθήκης διαγραμμάτων ανοιχτού κώδικα .NET.

Το VisioAutomation είναι μια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα .NET για την αυτοματοποίηση του Microsoft Visio. Η βιβλιοθήκη βοηθά τους προγραμματιστές να κάνουν πιο απλό τον αυτοματισμό και τον προγραμματικό έλεγχο του Microsoft Visio. Επιτρέπει επίσης στους προγραμματιστές να δημιουργούν απλά αρχεία Visio XML (VDX) χωρίς καν να έχουν εγκαταστήσει το Visio. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη διευκολύνει τη δημιουργία των δικών σας πρόσθετων Visio και εργαλείων αυτοματισμού/scripting. Η βιβλιοθήκη παρέχει πλήρη υποστήριξη για εργασία με το Visio 2007 και το Visio 2010.

Previous Next

Ξεκινώντας με το VisioAutomation

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να εγκαταστήσετε το VisioAutomation.

Εγκαταστήστε το VisioAutomation μέσω εντολής git

git clone https://github.com/saveenr/VisioAutomation.git

Δημιουργήστε διαγράμματα Visio μέσω C# .NET API

Η βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα C# VisioAutomation δίνει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να δημιουργούν διαγράμματα Visio χωρίς τη χρήση του Microsoft Visio. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε εύκολα τα περιεχόμενα ενός υπάρχοντος διαγράμματος. Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε και να σχεδιάσετε σχήματα για το διάγραμμά σας. Όπως το Visio, η βιβλιοθήκη επίσης σχεδιάζει αυτόματα συνδέσμους μεταξύ σχημάτων. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σχήμα προόδου να ενημερώνεται με βάση τη θέση του.

Δημιουργία & Τροποποίηση ShapeSheet

Η βιβλιοθήκη VisioAutomation επιτρέπει στους προγραμματιστές να ενημερώσουν το ShapeSheet μέσα στο δικό τους διάγραμμα. Η ενημέρωση σάς επιτρέπει να τροποποιήσετε επαγγελματικά τα περιεχόμενα (τύπους, αποτελέσματα ή και τα δύο) ενός φύλλου σχημάτων. Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε δεδομένα από σχήματα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα ShapeSheet. Υποστηρίζει την ανάκτηση τύπων, αποτελεσμάτων καθώς και τύπων και αποτελεσμάτων ταυτόχρονα.

Προσθήκη και διαγραφή κελιών σε διάγραμμα Visio

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη VisioAutomation για να διαχειριστείτε κελιά μέσα στο Viso Diagrams. Η βιβλιοθήκη παρέχει λειτουργικότητα για την προσθήκη ενός νέου κελιού, την ανακάλυψη πόσων κελιών που ορίζονται από το χρήστη, τον έλεγχο αν υπάρχει ένα κελί και τη διαγραφή ενός κελιού.

 Ελληνικά