1. Προϊόντα
  2.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ API μορφής αρχείου

 
 

API ανοιχτού κώδικα για μορφές αρχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανάγνωση, εγγραφή, μετατροπή και χειρισμός αρχείων από το Microsoft Outlook.

 

Περιλαμβάνονται τα API μορφής αρχείου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 
 Ελληνικά