ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ API μορφοποίησης αρχείων για Java

 
 

API Java ανοιχτού κώδικα για αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διαβάστε, γράψτε και εξάγετε συνημμένα από αρχεία MSG μέσω Java.

 

Περιλαμβάνονται τα API μορφής αρχείου email για Java

 
 Ελληνικά