Εικόνα API μορφοποίησης αρχείων για Ruby

 
 

Ανοιχτού κώδικα Ruby API για επεξεργασία εικόνας 

Δημιουργία, Επεξεργασία και Διαχείριση Μορφών Αρχείων Εικόνας όπως NG, JPEG, BMP, TIFF μέσω Ruby

 Ελληνικά