1. Προϊόντα
 2.   PDF
 3.   .NET
 4.   PDFjet for .NET

PDFjet for .NET

 
 

Ανοιχτού κώδικα .NET API για αναφορά PDF

Δημιουργήστε έγγραφα PDF, καθολική υποστήριξη Αναφορών στην εφαρμογή ιστού ή επιτραπέζιου υπολογιστή σας μέσω .NET API.

Το PDFjet για. Η βιβλιοθήκη προγραμματισμού PDFjet είναι πολύ απλή στη χρήση από πολλές άλλες διαθέσιμες βιβλιοθήκες. Το σπουδαίο είναι ότι ο πηγαίος κώδικας είναι καλά τεκμηριωμένος, πολύ απλός, καθαρός, λογικός και κατανοητός. 

Η βιβλιοθήκη PDFjet παρέχει υποστήριξη προηγμένων λειτουργιών που σχετίζονται με κείμενο, όπως υποστήριξη Unicode, Πυρήνωση κειμένου, ενσωμάτωση υπερσυνδέσμων, ενσωμάτωση γραμματοσειρών OpenType και TrueType. Παρέχει επίσης προηγμένη υποστήριξη σχεδίασης για σημεία, γραμμές, πλαίσια, κύκλους, καμπύλες Bezier, πολύγωνα, αστέρια και σύνθετες διαδρομές, καθώς και σχήματα μέσα σε έγγραφα PDF.

Previous Next

Ξεκινώντας με το PDFjet για .NET

Το PDFjet για .NET απαιτεί κιτ ανάπτυξης λογισμικού έκδοσης .NET Framework 2.0 ή νεότερη έκδοση. Το PDFjet για .NET συμμορφώνεται επίσης με το .NET Core 2.1.402. Το PDFjet για .NET επίσης μεταγλωττίζεται καθαρά και λειτουργεί άψογα σε Linux με Mono v1.9 και νεότερη έκδοση.

Εντολή NuGet

 Install Package PDFjet

.NET API για τη δημιουργία αναφορών PDF

Το PDFjet για .NET παρέχει στους προγραμματιστές λογισμικού τη δυνατότητα να δημιουργούν αναφορές PDF μέσα στις δικές σας εφαρμογές. Μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές πολλών σελίδων με λίγες μόνο γραμμές κώδικα χρησιμοποιώντας την κλάση "Πίνακας". Μόλις δημιουργηθεί το έγγραφο, μπορείτε εύκολα να εισαγάγετε νέες σελίδες καθώς και να προσθέσετε γραφικά ή στοιχεία κειμένου στο υπάρχον PDF. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε την ύπαρξη αρχείων PDF ανάλογα με τις επιθυμίες σας και να τα αποθηκεύσετε σε εξωτερικό δίσκο.

Δημιουργία αρχείων PDF μέσω .NET

 //Create PDF Files via .NET
 PDF pdf = new PDF();
 Font f1 = new Font(pdf, "Helvetica");
 Image image1 = new Image(pdf, "images/eu-map.png");
 Image image2 = new Image(pdf, "images/fruit.jpg");
 Image image3 = new Image(pdf, "images/mt-map.gif");
 // Please note:
 // All font and image objects must be created
 // before the first page object.
 Page page = new Page(pdf, A4.PORTRAIT);
 text.SetText("The map on the right is an embedded GIF image");
 text.SetPosition(90.0, 800);
 text.DrawOn(page);
 image3.SetPosition(390, 630);
 image3.ScaleBy(0.5);
 image3.DrawOn(page);
 pdf.wrap();
 pdf.save("Example_03.pdf");

Συνδυάστε πολλά έγγραφα PDF

Μερικές φορές ένας οργανισμός απαιτεί να συνδυάσει πολλά έγγραφα PDF σε ένα μεγάλο έγγραφο. Η βιβλιοθήκη PDFjet παρέχει στους προγραμματιστές τη λειτουργικότητα να συνδυάζουν πολλά αρχεία PDF σε ένα μόνο με λίγες μόνο γραμμές κώδικα. Διευκολύνει επίσης τους χρήστες να δημιουργήσουν ένα νέο έγγραφο PDF από το υπάρχον. Δώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν αναφορές της επιλογής τους με ευκολία.

Εισαγωγή λίστας σε αρχεία PDF

Το PDFjet για Java απλοποιεί την προσθήκη μιας λίστας σε έγγραφα PDF μέσα στη δική τους εφαρμογή. Για να εμφανίσετε μια λίστα στοιχείων σε ένα έγγραφο PDF, πρώτα, πρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα και, στη συνέχεια, να προσθέσετε στοιχεία λίστας σε αυτήν. Παρέχει επίσης υποστήριξη για τη μετάδοση ενός συμβόλου (χαρακτήρας Unicode) για τη σήμανση των στοιχείων της λίστας. Υποστηρίζονται αριθμημένες ή γραμμένες λίστες. Λειτουργούν επίσης εξειδικευμένα τμήματα ρωμαϊκών και ελληνικών γραμμάτων.

Προσθήκη σελίδων σε έγγραφα PDF μέσω .NET

Η βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα PDFjet δίνει στους προγραμματιστές λογισμικού τη δύναμη να προσθέτουν νέες σελίδες σε αρχεία PDF καθώς και να τροποποιούν υπάρχουσες σελίδες σε σύντομο χρονικό διάστημα και ελάχιστους πόρους. Υποστηρίζει την προσθήκη νέου περιεχομένου σε μια υπάρχουσα σελίδα σε PDF με μερικές μόνο γραμμές κώδικα .NET. Το ακόλουθο δείγμα κώδικα δείχνει πώς μπορείτε να προσθέσετε μια νέα σελίδα σε ένα PDF χρησιμοποιώντας κώδικα .NET.

Προσθήκη σελίδων σε PDF μέσω C# .NET

 //Add Pages to PDF via C# .NET
public Page(PDF pdf, float[] pageSize, bool addPageToPDF)
  {
   this.pdf = pdf;
   contents = new List();
   annots = new List();
   destinations = new List();
   width = pageSize[0];
   height = pageSize[1];
   buf = new MemoryStream(8192);
   if (addPageToPDF) {
   pdf.AddPage(this);
   }
  }
 Ελληνικά