1. Προϊόντα
  2.   Παρουσίαση

Παρουσίαση API μορφής αρχείου

 
 

Λύσεις ανοιχτού κώδικα για παρουσιάσεις

Ανάγνωση, εγγραφή, χειρισμός και μετατροπή αρχείων Microsoft PowerPoint μέσω γλωσσών προγραμματισμού .NET, Java, Python και PHP.

 

Περιλαμβάνονται τα API μορφής αρχείου παρουσίασης

 
 Ελληνικά