Παρουσίαση API μορφοποίησης αρχείων για JavaScript

 
 

JavaScript API για μορφές αρχείων παρουσίασης

Διαβάστε, γράψτε και χειριστείτε Μορφές αρχείων Παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint μέσω API JavaScript ανοιχτού κώδικα.

 

Περιλαμβάνονται API μορφής αρχείου παρουσίασης για JavaScript

 
 Ελληνικά