Βιβλιοθήκη .NET για χειρισμό εγγράφων παρουσίασης

Ανάγνωση, εγγραφή, χειρισμός και μετατροπή αρχείων παρουσίασης μέσω .NET API.

Το Open XML SDK είναι ένα API ανοιχτού κώδικα, που αναπτύχθηκε από τη Microsoft και διανέμεται υπό τον κώδικα δεοντολογίας ανοιχτού κώδικα της Microsoft για τον χειρισμό των Εγγράφων Παρουσίασης

Χρησιμοποιώντας το API, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, κεφαλίδα, υποσέλιδο, σημειώσεις τέλους, υποσημειώσεις, στυλ, θέματα και άλλα. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε έγγραφα παρουσίασης υψηλής απόδοσης και να εξάγετε δεδομένα από αυτά. Το API υποστηρίζει διάφορες πλατφόρμες .NET, συμπεριλαμβανομένων των .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.6 και .NET Standard 1.3.

Previous Next

Ξεκινώντας με το Open XML SDK

Πρέπει να έχετε .NET Framework 3.5 ή νεότερη έκδοση. Αφού πληροίτε τις προϋποθέσεις, μπορείτε να κάνετε μη αυτόματη λήψη του αποθετηρίου από το GitHub ή να το εγκαταστήσετε από το NuGet.

Εγκαταστήστε το Open XML SDK από το NuGet

 Install-Package DocumentFormat.OpenXml

Χειρισμός αρχείου PPTX χρησιμοποιώντας C#

Το Open XML SDK επιτρέπει στους προγραμματιστές .NET να δημιουργούν καθώς και να τροποποιούν παρουσιάσεις από τις δικές τους εφαρμογές .NET. Για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον αρχείο, μπορείτε να ανοίξετε ένα υπάρχον αρχείο και να προσθέσετε αλλαγές όπως κείμενο, παραγράφους, πίνακες και άλλα.

Δημιουργία PPTX - C#

using (PresentationDocument doc = PresentationDocument.Create("Presentation.pptx", PresentationDocumentType.Presentation))
{
  // Insert other code here.
}
            

Δημιουργήστε έναν πίνακα σε PPTX χρησιμοποιώντας C#

Το API επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσθέσουν έναν πίνακα στα έγγραφα Παρουσίασης. Μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακα, να ορίσετε ιδιότητες πίνακα, να ορίσετε πλέγμα πίνακα και ιδιότητες πλέγματος στηλών. Επιπλέον, μπορείτε να διαχειριστείτε κελιά και σειρές πίνακα χρησιμοποιώντας τις κλάσεις TableCell και TableRow αντίστοιχα.

 Ελληνικά