1. Προϊόντα
 2.   Παρουσίαση
 3.   PHP
 4.   Gotenberg Go client
 
  

Βιβλιοθήκη PHP ανοιχτού κώδικα για τη μετατροπή αρχείων παρουσίασης της Microsoft®

Μετατρέψτε τα έγγραφα παρουσίασης της Microsoft σε PDF μέσω του δωρεάν API PHP 

Τι είναι το Gotenberg PHP Client;

Το ανοιχτού κώδικα API Gotenberg PHP Client επιτρέπει στους προγραμματιστές PHP να μετατρέπουν τις Παρουσιάσεις της Microsoft σε PDF μέσα στη δική τους εφαρμογή. Αυτή είναι μια απλή, αλλά ισχυρή δυνατότητα που πρέπει να συμπεριλάβετε στην εφαρμογή σας. Μπορείτε όχι μόνο να μετατρέψετε το PPT και το PPTX σας σε PDF, αλλά μπορείτε επίσης να συγχωνεύσετε ένα ή περισσότερα έγγραφα σε ένα μόνο PDF. Το API είναι απλό και ελαφρύ και μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στις εφαρμογές σας.

Previous Next

Ξεκινώντας με το πρόγραμμα-πελάτη Gotenberg PHP

Ο προτεινόμενος τρόπος για το Gotenberg PHP Client στο έργο σας είναι η χρήση του συνθέτη. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για ομαλή εγκατάσταση.

Εγκαταστήστε το Gotenberg PHP Client μέσω του Composer

$ composer require thecodingmachine/gotenberg-php-client
              

Μετατροπή PPTX σε PDF μέσω δωρεάν PHP API

Ο δωρεάν πελάτης API Gotenberg PHP επιτρέπει στους προγραμματιστές PHP να μετατρέπουν έγγραφα PPT & PPTX σε PDF μέσα στις δικές τους εφαρμογές. Για να συγχωνεύσετε και να μετατρέψετε το PPTX σας σε PDF, χρειάζεται απλώς να φορτώσετε το έγγραφό σας και να το μετατρέψετε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο OfficeRequest(). Το παρακάτω απόσπασμα κώδικα δείχνει πώς να μετατρέψετε το PPTX σε PDF σε PHP.

Δωρεάν API για μετατροπή PPTX σε PDF σε PHP

 1. Φορτώστε το αρχείο PPTX χρησιμοποιώντας τη μέθοδο DocumentFactory::makeFromPath() και περάστε το όνομα αρχείου και τη διαδρομή αρχείου ως παραμέτρους
 2. Μετατρέψτε το PPTX σε PDF χρησιμοποιώντας τη μέθοδο OfficeRequest() και περάστε αντικείμενα αρχείου ως παράμετρο
 3. Αποθήκευση εγγράφου PDF

Μετατροπή PPTX σε PDF μέσω δωρεάν PHP API

$client = new Client('http://localhost:3000', new \Http\Adapter\Guzzle6\Client());
$file = [
  DocumentFactory::makeFromPath('document.pptx', '/path/to/file')
];
$request = new OfficeRequest($file);
$dest = 'fileformat.pdf';
$client->store($request, $dest);
              
 Ελληνικά